Eindrapport visitatiecommissie positief!

Eindrapport visitatiecommissie positief!

10 december 2014

Woensdag 10 december heeft Karla Peijs, namens de visitatiecommissie, haar eindrapport overhandigd aan Minister Schultz van Haegen. De conclusie van het rapport is dat de beoogde besparing bijna is gehaald. Het Platform is positief beoordeeld, we zijn op de goede weg!

Het eindrapport is een goed begin, maar nu begint de fase van uitvoering, aldus de Minister. Karla Peijs is tevreden over het Platform. In het VNG magazine van begin december zegt ze: “Platform Water Vallei en Eem is een mooi voorbeeld, daar vallen de eerste vruchten. Partijen ervaren dat de samenwerking voor een veel stabielere organisatie rond watertaken zorgt”.

Download: Eindrapport visitatiecommissie