Samenwerken levert echt iets op!

Samenwerken levert echt iets op!

3 februari 2016

Samen staan we sterk en kunnen we grote stappen zetten. Dat klinkt logisch en eenvoudig, maar het is niet altijd zo simpel. In de praktijk blijkt dat een goede samenwerking tussen verschillende partijen en belanghebbenden lastig kan zijn. Maar waar een wil is, is een weg en dat bewijzen de leden van het Platform Water Vallei en Eem. Het afgelopen jaar bleek wederom dat, door elkaar te vertrouwen en informatie met elkaar te willen delen, er veel bereikt kan worden.

Subsidie
Een belangrijk resultaat in 2015 was het gezamenlijk optreden in een subsidie-aanvraag in het kader van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Door op ambtelijk niveau een brief en de benodigde achtergrond informatie ter beschikking te stellen aan alle gemeenten, was de inspanning om de stukken door de colleges van B&W ondertekend te krijgen gering. Vervolgens kon op bestuurlijk niveau de voorzitter, namens het gehele Platform, de handtekening zetten. Het resultaat was een aanzienlijk subsidiebedrag wat gebruikt kan worden voor allerlei projecten.

Ook de samenwerking tussen waterschap en gemeenten heeft een belangrijke stap genomen door een gezamenlijke Visie op de waterketen te maken. In deze visie worden de riolering van de gemeente en de zuivering door het waterschap als één systeem gezien. Dit betekent dat het waterschap ook financieel de gemeenten gaat ondersteunen bij de realisatie van de ideeën. Jaarlijks stellen gemeente en waterschap een programma van maatregelen op die bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving. De komende zes jaar reserveert het waterschap hiervoor jaarlijks 2 miljoen euro. Bij het opstellen van de maatregelen worden ook de inwoners betrokken. Een prachtig voorbeeld van waar samenwerking toe kan leiden!