Activiteiten

Niet alleen praten en netwerken, maar ook doen om de gewenste resultaten te behalen. Binnen het platform werken we daarom in projectgroepen en in afvalwaterteams om concreet de samenwerking aan te gaan.

De samenwerking vindt plaats op het niveau van het gehele platform, maar ook op afvalwaterteamniveau of zelfs tussen gemeente en waterschap.

Eind 2019 is er een nieuw Koersplan 2020-2025 opgesteld waarin wordt gezien dat PWVE de laatste jaren belangrijke aanvullende onderwerpen heeft opgepakt, zoals klimaatadaptatie, personele kwetsbaarheid en digitalisering. Hieruit blijkt dat de opgave voor PWVE breder en complexer wordt. Deze opgave heeft de juiste sturing nodig. Hoe we dit borgen hebben we in het programmaplan opgeschreven.

Aanpak vanaf 2020
Het koersplan 2020-2025 geeft richting aan de doelen die we willen realiseren. Centraal blijft staan dat PWVE haar deelnemers ondersteunt. Dit houdt in dat PWVE een faciliterende, stimulerende en/of coördinerende rol heeft. PWVE ontzorgd hiermee haar deelnemers, maar zal de verantwoordelijkheid van de individuele organisaties niet overnemen of uitvoeren. Organisaties zijn en blijven autonoom verantwoordelijk voor het uitvoeren van plichten en taken. Het uitgangspunt is dat opgaven gerelateerd zijn aan de afvalwaterketen en dat een gezamenlijke aanpak meerwaarde biedt voor individuele organisaties. Deze ambitie is vertaald naar 5 themadoelen;

  • Informatievoorziening
  • Klimaatadaptatie
  • Beleid, kennis & innovatie
  • Netwerken
  • Personele kwetsbaarheid