Activiteiten

Niet alleen praten en netwerken, maar ook doen om de gewenste resultaten te behalen. Binnen het platform werken we daarom in projectgroepen en in afvalwaterteams om concreet de samenwerking aan te gaan.

De samenwerking vindt plaats op het niveau van het gehele platform, maar ook op afvalwaterteamniveau of zelfs tussen gemeente en waterschap.

Hiernaast treft u een opsomming aan van een aantal activiteiten van het Platform. Deze lijst is niet volledig, maar geeft een goed beeld van waar wij ons mee bezig houden. Kijk ook bij Resultaten voor een opsomming van zowel financiële als algemene resultaten die wij tot nu toe hebben bereikt.

In februari 2014 heeft het Platform een gezamenlijk Parapluplan gepresenteerd. Het Parapluplan zet de koers uit en geeft een kader hoe het Platform in de periode tot 2020 de bestaande en nieuwe wateropgaven het hoofd gaat bieden.

Schermafbeelding GIS-viewer