Afkoppelen

Gemeente Soest en Waterschap Vallei en Veluwe besparen minimaal €35.000,- per jaar door het regenwater van 75 hectare verhard oppervlak niet meer naar de zuiveringsinstallatie te sturen, maar rechtstreeks af te voeren naar een vijver. De kwaliteit van het vijverwater is hierdoor niet achteruit gegaan, maar zelfs verbeterd. Dit project heeft een voorbeeldwerking en kan op vergelijkbare plaatsen elders tot nog meer resultaten leiden.

Om het afkoppelen te stimuleren, ondersteunt het Waterschap Vallei en Veluwe de 28 gemeenten in haar beheersgebied met een financiële tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden om af te koppelen. De komende 6 jaar (vanaf 2016) stelt het waterschap 2 miljoen euro per jaar beschikbaar voor afkoppelprojecten.
Om de gemeenten te inspireren en te informeren, wordt een digitale Afkoppel Courant verstuurd.

Afkoppel Courant nr 3 februari 2017
Afkoppel Courant nr 2 oktober 2016

Afkoppel Courant nr 1 Juni 2016 

Vijver