Grondwatermonitoring

Om een goed beeld te kunnen krijgen van het totale watersysteem is het van groot belang om inzicht te hebben in de grondwaterstanden. Ook zijn gemeenten aanspreekpunt bij problemen bij grondwateroverlast en kan een goed inzicht in de fluctuatie van grondwaterstanden belangrijk zijn. Een te hoge of lage grondwaterstand kan grote en soms kostbare gevolgen hebben. Gedacht kan worden aan paalrot bij gebouwen, vochtproblemen in woningen en bij een te lage grondwaterstand, inklinkende grond.

Onderdeel van het project Meten & Monitoren is Grondwatermonitoring. In de zomer van 2013 is het gezamenlijke grondwatermeetnet opgeleverd, waarbij nieuwe en bestaande meetpunten (ongeveer 500) zijn aangesloten op de regionale hoofdpost. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd, gevalideerd en gecontroleerd. Door in te loggen op de regionale hoofdpost kunnen gemeenten en het waterschap de grondwaterstanden bekijken. Jaarlijks worden ook de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden berekend (GLG en GHG).

Meer informatie via Marije Stronks, senior specialist Meten & Monitoren: m.stronks@www.pwve.nl

grondwaterpeilbuis