Klimaatwerk in uitvoering

Per 1 september 2015 is het Platform gestart met een nieuw, gezamenlijk project: Klimaatverandering. Door de klimaatverandering staan we voor nieuwe, grote uitdagingen. Iedere gemeente en elk waterschap zal hier mee aan de slag moeten. Het Platform slaat daarom de handen ineen en de zestien gemeenten en waterschap Vallei en Veluwe gaan gezamenlijk met deze problematiek aan de slag.

Hier is een gezamenlijke visie en ambitie voor ontwikkeld in 2017 genaamd:

klimaatwerk-in-uitvoering-2Klimaatwerk in uitvoering, deze is in februari 2017 gelanceerd. Deze interactieve presentatie geeft een samenvatting van de gevolgen van de klimaatverandering in de regio en het laat zien wat het Platform de komende jaren hiermee gaat doen. 

Bekijk ook het Klimaatdossier waarin wij allerlei informatie, documentatie, onderzoeken, brochures en handleidingen verzamelen over de klimaatverandering.

Bekijk ook hier het vervolg, hoe we samen met de werkregio Noord- en Oost-Veluwe het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) opstellen. De speerpunten om ruimtelijk in te spelen op klimaatverandering staan in dit Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Hiermee sluiten we aan op de landelijke systematiek van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Met een speerpunt bedoelen we een inhoudelijke en breed gedeelde klimaat­uitdaging.