Meten en monitoren

Operationele taken om samen op te pakken
Operationele taken op het gebied van meten en monitoren van de afvalwaterketen en grondwater voeren we gezamenlijk en gebundeld uit. Dat scheelt in tijd en kosten voor alle gemeenten indien zij dit alleen zouden moeten oppakken. En er wordt gebruik gemaakt van elkaar kennis en kunde.

Alle zestien gemeenten en het waterschap zijn aangesloten op een Regionale hoofdpost (centrale computer waar alle gegevens worden verzameld en gemonitord). Jaarlijks wordt er een zogenaamde 0-meting uitgevoerd, waarbij alle locaties zijn gecontroleerd en geanalyseerd. Dit gebeurt jaarlijks zodat afwijkend gedrag in de toekomst sneller kan worden gesignaleerd. Ook wordt op deze manier veel kennis over het systeem vastgelegd, waardoor de kwetsbaarheid vermindert. Organisatorisch zijn deze taken ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Lees hier verder