Meten & Monitoren

In 2010 is het Platform gestart met het project Meten & Monitoren. Hoofddoel is inzicht krijgen in het functioneren van de gemeentelijke rioolstelsels en de afvalwaterketen als geheel. Daarnaast zorgt de samenwerking voor een kostenbesparing en wordt kennis gedeeld en behouden, waardoor kwetsbaarheid op personeelsgebied vermindert.

In maart 2013 is het project opgeleverd en inmiddels zijn alle zestien gemeenten en het waterschap aangesloten op een Regionale hoofdpost (centrale computer waar alle gegevens worden verzameld en gemonitord). Vervolgens heeft de uitvoeringsorganisatie een zogenaamde 0-meting uitgevoerd, waarbij alle locaties zijn gecontroleerd en geanalyseerd. Deze controle wordt jaarlijks uitgevoerd, waardoor afwijkend gedrag in de toekomst sneller kan worden gesignaleerd. Ook wordt op deze manier veel kennis over het systeem vastgelegd, waardoor de kwetsbaarheid vermindert.

In 2015 is gestart met het project Meten & Monitoren fase 2, waarbij de route van data naar informatie verder wordt geoptimaliseerd. Het is de bedoeling dat het meetsysteem zelf gaat aangeven wanneer er bijzonderheden optreden, zodat er sneller gereageerd kan worden op veranderingen in het stelsel.

Meer informatie via Marije Stronks, senior specialist Meten & Monitoren: m.stronks@www.pwve.nl.

Artikel over de 0-meting in H2O december 2013

screenshot