Onderzoek kolkenreiniging

Ook met kleinschalige samenwerking en kennisdeling kun je veel bereiken. De gemeenten Barneveld en Ede en het Waterschap Vallei en Veluwe hebben in een optimalisatie studie genaamd „Kolken enzo” maatregelen beschreven om de kosten voor het reinigen en inspecteren van riool en straatputjes met tienduizenden euro’s te verlagen.

Door informatie uit te wisselen over beheer en onderhoud, reinigingsfrequentie en aanbesteding, onderbouwen zij een verantwoorde aanpak op maat. In veel gevallen hoeft er minder vaak een reiniging of inspectie plaats te vinden, of kan het werk op grotere schaal worden aanbesteed en uitgevoerd. Ook gaan de gemeenten elkaars rioleringen bespreken en beoordelen: de perfecte basis voor een objectievere blik en de beste positief-kritische vragen over en weer. De kennisuitwisseling is blijvend, immers ook als je de zaakjes goed voor elkaar hebt, blijft samenwerking en uitwisseling van informatie van belang.

Meer informatie via Koen Claassen, gemeente Ede: Koen.Claassen@ede.nl

Rapport onderzoek Kolken enzo

kolken reiniging