Systematiek afvoerend oppervlak

Het afvoerend oppervlak speelt bij veel rioleringsberekeningen een belangrijke rol. Door een vaste systematiek te volgen kan men het afvoerend oppervlak bepalen met minder middelen, minder problemen en met een beter eindresultaat. 

Begin 2014 is dit project opgestart en inmiddels (zomer 2014) afgerond en is er een systematiek bepaald. Deze bestaat uit een stappenplan en uit een achtergronddocument. De systematiek dient als leidraad voor gemeenten en adviesbureaus die bezig gaan met het bepalen van het afvoerend oppervlak. Daarbij is ook aandacht besteed aan de omgang met particulier terrein.

De systematiek wordt in een aantal projecten beproefd en geëvalueerd. Bijvoorbeeld bij de komende inventarisatie van het afvoerend oppervlak voor o.a. de gemeenten Baarn, Soest, Scherpenzeel en Veenendaal. Hierna wordt de systematiek waar nodig weer aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Daarbij worden de ontwikkelingen rondom het GWSW (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) en de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) nauwlettend gevolgd.

Stappenplan bepalen afvoerend oppervlak 
Achtergronddocument bepaling verhard opp

Luchtfoto