Waterketen en Riolering

Het Platform werkt samen aan een duurzaam en doelmatig functionerend watersysteem. Doelmatig betekent dat we de goede dingen doen waarmee wij bijdragen aan de volksgezondheid en aan een klimaat robuuste, duurzame en prettige leefomgeving. ‘Goed doen’ kenmerkt zich door de onderkenning van specialismen en het inzetten daarvan zoals specialistische kennis op het gebied van meten en monitoren, samen kennis ontwikkelen door het delen daarvan en samen inzetten op het verkrijgen van subsidies.

Het Platform richt zich onder andere de komende jaren (2020-2025) op de inhoudelijke opgaven rond de waterketen, waaronder de uitdagingen uit het (nieuwe) Bestuursakkoord Water en afspraken uit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Inzameling, transport en zuivering van (afval)water is en blijft een kerntaak waarin gemeenten en waterschap elkaar nodig blijven hebben. In de uitoefening van deze kerntaak staat ieder voor eigen opgaven, deels uniek en deels repeterend of generiek. Duurzaamheidsinitiatieven, zoals de koppeling met energieterugwinning uit afvalwater, vragen om aandacht. Hierbij is de vraag hoe allerlei nieuwe systemen, zoals riothermie en bijvoorbeeld nieuwe sanitatie kunnen worden ingepast en wat dit betekent voor het beheer op korte en lange termijn.

In het buitengebied is de zorg voor de afvalwaterafhandeling een terugkerend vraagstuk. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met drukriolering of kleinschalige afvalwaterbehandeling?

Lees hier verder