Communicatie Platform

Het Communicatie Platform van het Platform Water Vallei en Eem wil de samenwerking tussen de afdelingen communicatie van de 16 gemeenten en het waterschap bevorderen. Door kennis, maar ook communicatie-middelen met elkaar te delen, kunnen we efficiënter, eenvoudiger en sneller communiceren met inwoners.

Iedere gemeente werkt anders, heeft te maken met andere uitdagingen (wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen etc.), andere budgetten en wel of niet grote afdelingen. Maar iedere gemeente heeft wel dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Veel informatie kan dus gedeeld en soms ook van elkaar gebruikt worden.

Links in het menu vind je allerlei informatie, waaronder toolboxen met communicatie middelen, teksten en animaties/video’s en een fotoarchief. Doe er je voordeel mee! Kijk ook eens bij Klimaatdossier voor allerlei (landelijke) voorbeelden en documenten over alles wat met de klimaatverandering te maken heeft.

Heb je zelf iets wat je wilt delen met de andere leden? Neem dan contact op met Lianne Lettink via communicatie@pwve.nl.

Tips enzo

Een hoosbui met wateroverlast. Wat nu?

Het komt steeds vaker voor. Hoosbuien en windstoten zorgen voor wateroverlast. Ook in ons gebied worden gemeenten getroffen door het noodweer. Hoe speel je hier nu snel op in? Hoe en via welke kanalen informeer je inwoners?

Tips:

  • Heeft jouw gemeente regelmatig last van wateroverlast? Zorg dat je (samen met betrokken collega’s) een draaiboek maakt en klaar hebt liggen om uit te voeren. Neem daarin op welke doelgroepen je moet informeren en via welke media-kanalen dit snel kan. Veel mensen gebruiken diverse social media, maar niet alle inwoners doen dit. Dus vergeet niet via de website en de plaatselijke media te communiceren.
  • Kijk in de Toolbox met teksten voor voorbeeldteksten die je snel kunt gebruiken.
  • Kijk in het fotoarchief voor rechtenvrije foto’s.
  • Organiseer na afloop een bijeenkomst voor getroffenen. De Respons Groep Extreem Weer kan je hierbij helpen. Download hier de informatiebrief met telefoonnummers.

 

Tips voor het bereiken van de juiste doelgroep

Communicatie is een onderdeel van de marketinggedachte; hoe kom ik het beste in contact met mijn doelgroep(en), tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijk service-gehalte? 

Hieronder een paar marketingtips om te gebruiken in de communicatie met inwoners.

  • Vraag je af wat jij als inwoner zou willen weten van je gemeente. Kun je het antwoord eenvoudig vinden via de communicatiekanalen zoals website, social media of gemeentepagina?
  • Ga met je inwoners in gesprek en vraag naar hun behoeftes. Organiseer bijvoorbeeld een informatieavond na wateroverlast of klachten over de grondwaterstand.
  • Je hebt verschillende doelgroepen (bijv. jong, oud, arm, rijk, laag- of hoogopgeleid). Vraag je af hoe je iedere doelgroep zou kunnen bereiken met je boodschap en welk middel daarvoor geschikt zou kunnen zijn.
  • Vraag jezelf ook af wat het oplevert. Wat kost bijvoorbeeld een campagne en bereik ik daarmee voldoende inwoners?

 

Toolbox communicatie middelen

Hieronder tref je de toolbox aan met communicatie middelen speciaal voor leden van het Communicatie Platform. Kijk ook eens bij Klimaatdossier voor allerlei (landelijke) voorbeelden en documenten over alles wat met de klimaatverandering te maken heeft.

Heb je vragen of aanvullingen? Neem dan contact op met Lianne Lettink via communicatie@www.pwve.nl.

Toolbox teksten

Hieronder tref je, op onderwerp, teksten aan die je kunt gebruiken bij het opstellen van bijvoorbeeld een persbericht of item voor de gemeentepagina.

Het Waterloket bevat algemene teksten over de riolering en waterbeheer in het algemeen. Een waterloket (of onderdelen daarvan) kan bijvoorbeeld op een website worden geplaatst.

Toolbox animaties en video's

Voor meer voorbeelden, kijk op YouTube en zoek op bijvoorbeeld afkoppelen of op RIONED. Wil je zelf een animatie of video maken en in contact komen met andere gemeenten over hoe zij het hebben aangepakt? Of wil je een animatie passend maken voor je eigen gemeente? Neem dan even contact op met Lianne Lettink via communicatie@pwve.nl, dan helpen we je graag verder.

Nieuwsbrieven

Een paar keer per jaar wordt een speciale, digitale communicatie nieuwsbrief verstuurd. Wil je deze nieuwsbrieven ook ontvangen? Stuur dan even een berichtje naar communicatie@pwve.nl.

Fotoarchief

Onderstaande foto’s zijn rechtenvrij te gebruiken. De originelen zijn op te vragen via communicatie@pwve.nl. Heb je zelf foto’s die door collega’s van andere gemeenten gebruikt mogen worden? Mail ze dan naar communicatie@pwve.nl, graag in een zo groot mogelijk formaat.

Kijk ook eens op pixabay voor rechtenvrije, gratis foto’s.
In de fotodatabank van Stichting RIONED vind je ook veel beeldmateriaal en illustraties, voor leden van RIONED is dit gratis te gebruiken (wel met bronvermelding). De meeste gemeenten hebben een lidmaatschap, vraag dit na bij de beleidsmedewerker of rioolbeheerder.