Tips enzo

Een hoosbui met wateroverlast. Wat nu?

Het komt steeds vaker voor. Hoosbuien en windstoten zorgen voor wateroverlast. Ook in ons gebied worden gemeenten getroffen door het noodweer. Hoe speel je hier nu snel op in? Hoe en via welke kanalen informeer je inwoners?

Tips:

  • Heeft jouw gemeente regelmatig last van wateroverlast? Zorg dat je (samen met betrokken collega’s) een draaiboek maakt en klaar hebt liggen om uit te voeren. Neem daarin op welke doelgroepen je moet informeren en via welke media-kanalen dit snel kan. Veel mensen gebruiken diverse social media, maar niet alle inwoners doen dit. Dus vergeet niet via de website en de plaatselijke media te communiceren.
  • Kijk in de Toolbox met teksten voor voorbeeldteksten die je snel kunt gebruiken.
  • Kijk in het fotoarchief voor rechtenvrije foto’s.
  • Organiseer na afloop een bijeenkomst voor getroffenen. De Respons Groep Extreem Weer kan je hierbij helpen. Download hier de informatiebrief met telefoonnummers.

 

Tips voor het bereiken van de juiste doelgroep

Communicatie is een onderdeel van de marketinggedachte; hoe kom ik het beste in contact met mijn doelgroep(en), tegen zo laag mogelijke kosten met een zo hoog mogelijk service-gehalte? 

Hieronder een paar marketingtips om te gebruiken in de communicatie met inwoners.

  • Vraag je af wat jij als inwoner zou willen weten van je gemeente. Kun je het antwoord eenvoudig vinden via de communicatiekanalen zoals website, social media of gemeentepagina?
  • Ga met je inwoners in gesprek en vraag naar hun behoeftes. Organiseer bijvoorbeeld een informatieavond na wateroverlast of klachten over de grondwaterstand.
  • Je hebt verschillende doelgroepen (bijv. jong, oud, arm, rijk, laag- of hoogopgeleid). Vraag je af hoe je iedere doelgroep zou kunnen bereiken met je boodschap en welk middel daarvoor geschikt zou kunnen zijn.
  • Vraag jezelf ook af wat het oplevert. Wat kost bijvoorbeeld een campagne en bereik ik daarmee voldoende inwoners?