Klimaatdossier

Het Platform Water Vallei en Eem wil zoveel mogelijk informatie (zoals onderzoeken, methoden, technieken en middelen) rondom de klimaatverandering en klimaatadaptatie, delen met onze leden en andere geïnteresseerden.

Veel informatie is al beschikbaar, maar vaak is het lastig te vinden. Dit klimaatdossier verzamelt allerlei informatie en wordt regelmatig bijgewerkt. Doe er je voordeel mee en heb je zelf iets toe te voegen aan het klimaatdossier? Mail dit dan naar communicatie@pwve.nl

Het klimaatdossier is een van de speerpunten uit het Programmaplan Klimaatbestendig regio 2017-2020. In een interactieve presentatie genaamd Klimaatwerk in uitvoering, laten we zien hoe het Platform de komende jaren omgaat met de klimaatveranderingen.

Klimaat en het Platform

Sinds september 2015 is het Platform Water Vallei en Eem actief bezig met het onderwerp Klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor ons waterbeheer. Er is een Programmaplan Klimaatbestendige regio gemaakt met de acties voor de periode 2017 – 2020. Het PWVE wil ‚meer weten’ en ‚meer doen’. In de interactieve presentatie Klimaatwerk in uitvoering laten we zien wat we hiermee bedoelen.

Om te komen tot een programmaplan, hebben we, samen met Waterschap Vallei en Veluwe, eerst het KNMI laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor onze regio. De interactieve presentatie Ons klimaat verandert, toont de facts & figures.

Maar we doen meer!

We organiseren klimaatateliers, doen onderzoek en werken samen met andere overheden. Zo hebben we op 7 december 2017 het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend en overhandigd aan Deltacommissaris Wim Kuijken. Met dit manifest geven wij aan dat we nog intensiever en efficiënter gaan samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst.

Top 10 informatiebronnen

Klimaatadaptatie is zeer actueel, de ontwikkelingen gaan snel en informatie is overal te vinden. Dit klimaatdossier kan dan ook nooit volledig zijn, maar wil graag een overzicht geven van goede informatiebronnen met concrete en toepasbare informatie. Daarom als eerste hieronder een top 10 van interessante websites die de moeite waard zijn om te raadplegen. Wil je op de hoogte blijven, dan kun je je bij een aantal websites inschrijven voor een nieuwsbrief.

De meest uitgebreide website is het kennisportaal ruimtelijkeadaptatie.nl waar zowel informatie voor beleidsmakers en inwoners te vinden is met linkjes opgenomen naar interessante websites, documenten en rapporten. Dus start je zoektocht naar informatie op ruimtelijkeadaptatie.nl. Bekijk ook vooral de website destraad.nl met de uitgaves van De StraaDkrant, boordevol informatie over het klimaatbestendig maken van een straat.

Handboeken en rapporten

Op deze pagina een aantal handige handboeken (HB) en rapporten (R) die gebruikt kunnen worden om plannen te maken en inspiratie op te doen.

Video’s en animaties

Om een verhaal kracht bij te zetten is een animatie of video een heel goed communicatiemiddel. YouTube is een bron van informatie! Zelf iets maken is erg duur en kost veel tijd, dus zoek eerst eens op YouTube of er niet al een filmpje of animatie bestaat met daarin de boodschap die je zoekt. Hieronder een aantal mooie voorbeelden over vooral het afkoppelen van regenwater.

Afkoppel Courant

Het Waterschap Vallei en Veluwe werkt samen met de 28 gemeenten in haar beheersgebied om het afkoppelen te stimuleren. Om de gemeenten te inspireren en te informeren, wordt daarom een digitale afkoppelcourant verstuurd. In deze afkoppelcourant voorbeelden van afkoppelprojecten in de regio, maar ook daarbuiten. Daarnaast interessante informatie rondom het onderwerp, zoals filmpjes, websites, documenten en innovaties. Lees ze hieronder.

Afkoppelfolder

Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft een interactieve afkoppelfolder ontwikkeld die rechtenvrij gebruikt kan worden door alle 28 gemeenten in haar beheergebied, maar in overleg ook door andere, belanghebbende organisaties. Meer informatie? Stuur een mail naar afkoppelen@vallei-veluwe.nl. Hieronder de basisafkoppelfolder en een aantal al gemaakte variaties daarop.