Links

Samenwerken aan water

De website draagt bij aan de transparantie van de waterketen en stimuleert doelmatige samenwerking tussen de waterketenpartners in de regio, zoals omschreven in het Bestuursakkoord Waterketen.

Stichting RIONED

In Stichting RIONED participeren alle partijen die bij riolering betrokken zijn. Zij delen en vergroten met elkaar hun vakkennis.

Informatiehuis Water

Informatiehuis Water (IHW) houdt zich bezig met het verzamelen en ontsluiten van waterinformatie.

Watercoalitie

De Watercoalitie brengt publieke, (vaak onverwachte) private partijen en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Elke partij doet waar hij/zij goed in is en streeft zijn/haar eigen doelen na.

Ons water

Onswater.nl is een website voor burgers opgezet door: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO, Vewin, Waterschappen, provincies, gemeentes en waterbedrijven.

Operatie Steenbreek

Operatie Steenbreek is een initiatief dat burgers aanspoort om hun tuin te vergroenen in plaats van te bestraten. Kijk ook op www.huisjeboompjebeter.nl.

Rioolinfo

Initiatief van stichting Rioned. Website met allerlei informatie over afvalwater, grondwater en regenwater in de wijk.