Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Platform Water Vallei en Eem


In 2019 hebben we net als elk jaar weer goed de verbinding opgezocht met elkaar binnen het platform.

Er is veel kennis uitgewisseld! We hebben externe presentaties gehad en we hebben ons werkgebied aan de kersverse Deltacommisaris kunnen laten zien. Ook was het een jaar van herijken van onze doelen om alle nieuwe ontwikkelingen rondom de omgevingswet, digitalisering, klimaat en personele kwetsbaarheid in goede banen te leiden.

De grote vraag ‘Waar zijn wij van’ is gezamenlijk beantwoord in het nieuwe koersplan 2020 -2025. Het traject om de UVO een goede governance te geven is onderzocht in 2019 en zal in 2020 vastgelegd worden. Ik hoop en verwacht dat we de energie in het platform kunnen vasthouden en omzetten in nog veel gezamenlijk voordeel. Terugkijkend kunnen we concluderen dat Samen Werken loont! Rest mij iedereen te bedanken voor de inzet en tijd en ik hoop jullie weer regelmatig te spreken.

Voor nu ook sterkte in deze bijzondere tijd. Blijf binnen en blijf gezond!

HANS VAN DAALEN
Voorzitter Platform Water Vallei en Eem


2019 in 1 oogopslag

106

PLATFORMLEDEN
12.000 PAGE VISITS

11

BIJEENKOMSTEN
2 WORKSHOPS

10

NIEUWSBRIEVEN
212 ABBONNEES


UVO Platform Water

3 Medewerkers / 2.1 FTE

1 ontwikkeling van een dashboard

18 maatwerkopdrachten uitgevoerd
(met name analyses of ondersteuning bij een BRP traject)

7 voor platform gemeenten
3 voor gemeenten van de veluwe
8 voor waterschap

20 ‘offertes’ voor aanpassingen
aan het grondwatermeetnet begeleid.
In 10 gevallen ging het om herplaatsing van buizen die door (bestratings-) werkzaamheden waren vernield.

98.000 euro aan opdrachten.
10 offertes voor de afvalwaterketen meetnet
(totaal voor 27.000 euro)

H2gO (de regionale hoofdpost) bevat nu circa 2500 meetlocaties verdeeld over 25 verschillende meetnetten. Ruim 700 daarvan zijn grondwatermeetpunten.


Hoogtepunten door het jaar heen

 ‘Meet je stad’ een rol tijdens Koningsdag


 GWRP 2020-2024 Woudenberg/Scherpenzeel pilot integrale omgevingswet


 Voorbeeld: APK rioolbeheersysteem BEL-combinatie


 WSW nulmeting van start 8 gemeenten


 Kelly en Melle van de UVO slepen Water Award 2019 in de wacht


 Infiltratie onderzoek water passerende verharding


 Werkbezoek Deltacommisaris Peter Glas april


 Beslisboom hemelwatervoorzieniningen


 (UVO) aanscherpen beveiliging H2gO middels 2-way authenticatie


 Op basis van analyse voert Ede selectief rookpoefen uit


 Landelijke proef in Leusden: Schoon water direct uit het riool


 Dashboard SAAR 1.0 gelanceerd


 Cybersecurity onderzoek uitgevoerd


 Nieuw koersplan: Vernieuwing visie en missie Platform


 Onderzoek Governance en gastheerschap UVO


 Handige toolkit communicatie naar inwoners tijdens droogte i.s.m. Vitens


 Workshop Klimaat & Communicatie voor communicatie adviseurs


Veel gemeenten zetten stappen in klimaatadaptatie:

Een overzicht van 2019

Gemeente Barneveld is aan de slag met Klimaatateliers

3x cursus dimensionering maatregelen klimaatadaptatie

Impulsregeling klimaatadaptatie gemeente

Aanpak en uitrol van het klimaatplan in gemeente Baarn

Gemeente Leusden aan de slag met klimaatatelier

Bestuurlijke klimaatatelier in gemeente Rhenen

Regionale Risicodialoog met gemeenten in de Vallei en Veluwe

Workshop in gemeente Veenendaal: ‘ Van stresstest naar dialoog’

Visstrap bij Stuw i.s.m. het waterschap


En verder …

Wisselingen in het team en ambtelijke vertegenwoordiging

 • Vitens vertegenwoordigd in ambtelijke groep door: René Kollen
 • Nieuw teamlid Daan van der Kolk
 • Wisseling van de wacht communicatie: Afscheid en nieuwe communicatieadviseur
 • Afscheid van Marije, Melle en Kelly
 • Welkom aan Jan Wisse

Presentaties en bijeenkomsten

 • Presentatie: bouwstenen ‘water’ voor het Omgevingsplan / Waterschapsverordening
 • Presentatie: Specifieke lozingen in het buitengebied
 • Geslaagde platformbijeenkomst in september ‘Van denken naar doen’ in Amersfoort
 • Platform vertegenwoordigd op klimaattop 6 december
 • Presentatie strategisch grondwaterbeheer

Subsidies

 • Bijdrage Natuurlijk Ontwikkelen
 • Interviews financiering ontvlechten waterstromen
 • Uitvraag ontvlechtingsmaatregelen 2020
 • Overzicht DPRA-gelden

“Terugkijkend kunnen we concluderen dat
Samen Werken loont!”

Platform Water Vallei en Eem – April 2020