Landelijke initiatieven

Landelijk staat de klimaatverandering en hoe daarmee om te gaan hoog op de agenda. Er zijn allerlei initiatieven die informeren, onderzoeken en motiveren om aan de slag te gaan! Onderstaande websites en documenten zijn zeer interessant als achtergrondinformatie, maar vooral ook omdat er veel voorbeelden worden genoemd.

Van de overheid voor de overheid

www.ruimtelijkeadaptatie.nl (kennisportaal Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie)
City Deal Klimaatadaptatie (het Platform is partner van dit programma met als doel steden meer klimaatadaptief te maken)
Rapport Nationale klimaatadaptatiestrategie 2016 (Dit rapport brengt de effecten van klimaatverandering in beeld)
VNG: Klimaatbestendige gemeenten (Paper over de rollen en uitgangspunten voor gemeenten)

Kennisinstanties

www.kennisvoorklimaat.nl (onderzoeksprogramma naar klimaatverandering en adaptatie)
Het klimaat past ook in uw straatje
 (voorbeeldenboek van de Universiteit van Amsterdam voor het klimaatbestendig inrichten van straten. Meer informatie is nog te vinden in het achtergrondenboek)
Klimaatadaptatie in een stroomversnelling (rapport over het verbinden van klimaatadaptieve maatregelen aan Stroomversnellingsprojecten (Nul op de meter woningen)).
Op naar een Klimaat Adaptieve Stad  (Brochure van de Stowa over de KAS)
Anticiperen op extreme neerslag in de stad (Onderzoek van de Hoge School Amsterdam)
Klimaatadaptatie RIONED (2017) (magazine)
Handboek voor de watervriendelijke tuin (voor tuincentra en hun bezoekers, met handige tips)

Gemeenten

Zwolle Klimaatbestendig  (plan uit 2013 van de gemeente Zwolle hoe om te gaan met de klimaatverandering)

Publiekswebsites

www.huisjeboompjebeter.nl (over het vergroenen van de tuin)
www.rainproof.nl (over wat je zelf allemaal kan doen om je stad rainproof te maken)
www.operatiesteenbreek.nl  (van verstening naar vergroening)
www.onswater.nl (over schoon en veilig water in de breedste zin van het woord)