Klimaat en het Platform

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Op 7 december 2017 hebben alle bestuurders van 28 gemeenten (waaronder de PWVE-gemeenten), de Provincies Gelderland en Utrecht én het Waterschap Vallei en Veluwe, een manifest ondertekend en overhandigd aan Deltacommissaris Wim Kuijken. Met dit manifest geven wij aan dat we nog intensiever en efficiënter gaan samenwerken aan een klimaatbestendige toekomst.

Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie

Meer weten én meer doen

klimaatwerk-in-uitvoering-2Sinds september 2015 is het Platform Water Vallei en Eem actief bezig met het onderwerp Klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor ons waterbeheer. Er is een Programmaplan Klimaatbestendige regio gemaakt met de acties voor de periode 2017 – 2020. Het PWVE wil ‚meer weten’ en ‚meer doen’. In de interactieve presentatie Klimaatwerk in uitvoering laten we zien wat we hiermee bedoelen.

Om te komen tot een programmaplan, hebben we, samen met Waterschap Vallei en Veluwe, eerst het KNMI laten onderzoeken wat de gevolgen zijn van de klimaatverandering voor onze regio. De interactieve presentatie Ons klimaat verandert, toont de facts & figures.

Klimaatateliers

Een klimaatatelier is een workshop en brainstormsessie in één over het onderwerp Klimaat Actieve Stad. Hoe kan een gemeente inspelen op de klimaatveranderingen? De komende jaren zullen deze klimaatateliers bij iedere gemeente binnen het Platform worden georganiseerd. Om een Klimaat Actieve Stad te worden zijn er inspanningen nodig van alle denkbare disciplines rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dus zeker niet alleen van een riool- of een waterbeheerder, maar ook van afdelingen zoals beheer openbare ruimte, groen en wegen, verkeer, vastgoed, economische zaken, buurtwerk, RO, etc.

Verslag klimaatatelier Veenendaal
Verslag klimaatatelier Amersfoort
Verslag klimaatatelier Soest-Baarn

Onderzoeken

Evaluatie KAS regelingen PWVE dec 2016 Willem Seine (Natuur en Milieu Overijssel) heeft onder de platformleden onderzocht wat wel werkt en wat niet werkt als je met inwoners afkoppelprojecten gaat uitvoeren.
Rapport stresstest light PWVE In 2015 is het PWVE gevraagd om deel te nemen aan de klimaatstresstest light, een initiatief van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Deze stresstest markeerde ook de start van het Programmaplan Klimaatbestendige regio.
Klimaatbomen Deze presentatie toont de resultaten van een onderzoek van de gemeente Amersfoort van de effecten van de klimaatverandering op het bomenbestand.