Meten en Monitoren

Zowel operationeel als strategisch pakken we het samen op!

Meten en monitoren

Operationele taken om samen op te pakken
Operationele taken op het gebied van meten en monitoren van de afvalwaterketen en grondwater voeren we gezamenlijk en gebundeld uit via het UVT. Dat scheelt in tijd en kosten voor alle gemeenten indien zij dit alleen zouden moeten oppakken. En er wordt gebruik gemaakt van elkaar kennis en kunde.

Alle zestien gemeenten en het waterschap zijn aangesloten op een Regionale hoofdpost (centrale computer waar alle gegevens worden verzameld en gemonitord). Jaarlijks wordt er een zogenaamde 0-meting uitgevoerd, waarbij alle locaties zijn gecontroleerd en geanalyseerd. Dit gebeurt jaarlijks zodat afwijkend gedrag in de toekomst sneller kan worden gesignaleerd. Ook wordt op deze manier veel kennis over het systeem vastgelegd, waardoor de kwetsbaarheid vermindert. Organisatorisch zijn deze taken ondergebracht bij Waterschap Vallei en Veluwe.

Strategisch
Wij werken ook regionaal samen op strategisch gebied als het gaat om het meten en monitoren maar bijvoorbeeld ook het databeheer en de technische advisering ten behoeve van de afvalwaterketen en het grondwaterbeheer.

Grondwatermonitoring
Door in te loggen op de regionale hoofdpost kunnen gemeenten en het waterschap de grondwaterstanden bekijken. Jaarlijks worden de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstanden berekend (GLG en GHG)

Vragen neem contact op met het Uitvoeringsteam (UVT)
Vanuit het Platform werken we voor het meten en monitoren samen met het UVT.  Heb je een vraag over het meten en monitoren in jouw gemeente? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het het UVT: lees er hier meer over.

 

Nieuws