Oproep voor grondwater leerprojecten

Oproep voor grondwater leerprojecten

5 april 2020

In 2019 hebben we (als 16 gemeenten, waterschap, provincie en Vitens)  vanuit de DPRA een bijdrage gekregen voor ons project ‘Handelingsperspectief droogte en grondwateroverlast ten gevolge van de klimaatsverandering in de grondwaterfluctuatiezone van de Veluwe’. Het doel van dit project is om de benodigde grondwaterstrategie voor deze zone (zie kaart in bijlage 2) te bepalen en een handelingsperspectief uit te werken waarmee de grootste risico’s van grondwateronderlast (droogte) en -overlast  kunnen worden beperkt.

In 2009 is dit onderwerp ook al bekeken en uitgewerkt in deze folder. De verwachting toen was dat het grondwater aan de rand van de Veluwe tot 80 cm gaat stijgen door de klimaatsverandering. Sinds die tijd zijn er nieuwe inzichten over de effecten van de klimaatverandering en zijn we ook geconfronteerd met een hele droge periode. Dat betekent ook dat we in de toekomst niet alleen met hogere, maar ook met lagere grondwaterstanden rekening moeten houden.

In onderstaande grafiek is de jaarlijkse neerslag opgenomen en ook de grondwaterstand midden op de Veluwe. De grondwaterstand daalt terwijl de jaarlijkse neerslag toeneemt. Waarschijnlijk is een afname van de winterneerslag en toename van de verdamping in de zomer hiervan de oorzaak.

De inzichten worden nu uitgewerkt en ook het daarbij behorende handelingsperspectief. Daarmee wordt de folder geactualiseerd en ook opgenomen en ook geschikt gemaakt om meer interactief op de website te tonen.

Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is ook dat we onderzoeken wat de nieuwe inzichten in de praktijk betekenen. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal projecten waar we dit kunnen toetsen. Dat kunnen bestaande situaties zijn, projecten waar nu ontworpen wordt maar ook projecten die in een verkenningsfase zitten. Belangrijk is wel dat ze in of nabij de grondwaterfluctuatiezone liggen.

In de projecten willen we aandacht geven aan de analyse van de grondwaterstanden, de verkenning van de effecten van ont- en afwateringsvoorzieningen en de sturingsmogelijkheden van het grondwater. Afhankelijk van de fase van het project kan het gaan om een second opinion of het uitwerken van een deel van het ontwerp. Belangrijk is dat we willen leren en dus ook kijken of gehanteerde uitgangspunten in nieuwe projecten aangepast dienen te worden. Vanuit ons project zijn tijd en middelen beschikbaar die we per project op maat willen inzetten.

Als je een leerproject hebt. Neem dan zo snel mogelijk contact op met Simon Troost (simon@tsalland.nl of 06-53721944).

Hoe verder?
De planning is dat we in voor de zomer een tussenrapportage kunnen verspreiden met de nieuwe inzichten. In het najaar willen we het project afronden met een afsluitende bijeenkomst en de presentatie van het eindresultaat. Mochten er nog vragen zijn dan kun je natuurlijk altijd contact met Simon Troost opnemen.