Interview wethouder Sander van ‘t Foort over het eerste klimaatatelier in Renswoude

Interview wethouder Sander van ‘t Foort over het eerste klimaatatelier in Renswoude

30 april 2020

De gemeente Renswoude heeft de 17 Sustainable Development Goals als uitgangspunt genomen voor hun duurzaamheidsbeleid. Om het behapbaar te houden pakken ze hiervan drie doelen op in 2020, te weten: circulaire economie, energie en klimaatadaptatie. Voor dit laatste thema is op 13 februari van dit jaar een klimaatatelier georganiseerd.  Via een live-verbinding praten we hierover met Sander van ’t Foort, wethouder ruimtelijke ordening en duurzaamheid bij de gemeente Renswoude. 

Hoe kwamen jullie op het idee om een klimaatatelier te organiseren?

Sander vertelt: ‘Het thema klimaatadaptatie stond al hoog op mijn lijstje om in onze gemeente handen en voeten te geven. Vervolgens was ik in oktober 2019 bij een bestuurlijk werkatelier klimaatadaptatie in Rhenen en raakte ik nog meer geïnspireerd door hun strategie die gebaseerd is op  ‘weten, willen en werken’. We hadden net ons eerste duurzaamheidsbeleid opgesteld en klimaatadaptatie was een van drie speerpunten die we in 2020 wilden gaan oppakken. Het leek ons goed om een klimaatatelier met collega’s te gaan opzetten om te kijken waar we als Renswoude staan.’

Hoe hebben jullie dit aangepakt?
Sander: ‘Ik heb als startend wethouder de lancering van de stresstestkaarten meegemaakt in juni 2018. Dat leek ons een mooi vertrekpunt om samen mee aan de slag te gaan. Twee leden van het aanjaagteam Klimaat van Vallei en Veluwe hebben ons geholpen met de opzet en de uitvoering van het klimaatatelier.’

Wie waren hierbij aanwezig?
‘Wij hebben gekozen om eerst intern te gaan kijken hoe we dit vraagstuk kunnen aanpakken. Wel met als doel om daarna een klimaatatelier met inwoners c.q. ondernemers op te zetten. Wij hebben niet zo’n grote gemeentelijke organisatie, het voordeel is dat je daardoor makkelijker interdisciplinair zo’n vraagstuk kan aanvliegen. We hadden daarom alle drie de wethouders en alle collega’s van RO uitgenodigd om mee te doen met het klimaatatelier’, aldus Sander.

Welke vraagstukken gaan jullie nu mee aan de slag?
Sander geeft aan: ‘Op basis van de stresstest en de reeds bestaande kennis in de gemeente hebben we samen gekeken waar de meeste winst te behalen valt. We kwamen uit bij het afkoppelen van woningen, de inrichting van tuinen en wijken bij de sociale woningbouw en hoe we het vraagstuk klimaatadaptatie mee kunnen nemen in de al lopende RO projecten. Op deze onderdelen gaan we nu verder voortborduren bijvoorbeeld door in het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) een onderdeel klimaatadaptatie toe te voegen en bijvoorbeeld door afspraken te maken met ons gemeentelijk woningbedrijf over tuininrichting en klimaatadaptieve-bewustwording bij huurders. Verder willen we kijken hoe we de combinatie kunnen maken met andere duurzaamheidsdoelen zoals de energieopgave.

Sander vervolgt: ‘Verder kwamen we in het klimaatatelier tot de conclusie dat we al best wat doen in onze gemeente aan vergroening en het vasthouden van water. In het nieuwbouwplan De Beekweide is bijvoorbeeld een soort wadi aangelegd en er is ruimte gegeven aan groen en water.  Maar op andere plekken blijft het ook nog een zoektocht. Hoe ga je bijvoorbeeld om met grote dakvlakken en grote oppervlaktes aan bestrating op bedrijventerreinen, daar valt ook nog winst te behalen.‘

Wat is nu de vervolgstap?
Sander: ‘Het plan was eerst intern een basis neer te leggen en dan naar buiten te gaan richting inwoners en ondernemers. Op het moment dat het aansluit bij de actualiteit dan is men veel ontvankelijker voor het maken van klimaatadaptieve plannen. Het idee was een eerste sessie te plannen voor de zomer maar nu activiteiten geen doorgang kunnen vinden door het coronavirus schuiven we dit door naar een gepaster moment. Ondertussen zitten we niet stil natuurlijk er ligt nog genoeg aan acties klaar waar we intern mee aan de slag kunnen.’

PWVE
In 2019 hebben al een aantal gemeenten in onze regio acties uitgevoerd rondom klimaatadaptatie, bekijk hier het overzicht in het  digitale jaarverslag van PWVE.