Advies regenwater afkoppelen en dan? Renkum heeft het onderzocht.

Advies regenwater afkoppelen en dan? Renkum heeft het onderzocht.

3 november 2021

Zetten bewoners enthousiast de zaag in de regenpijp als zij een adviesgesprek met een afkoppelcoach hebben gehad? En hoeveel dakoppervlak wordt er dan afgekoppeld? Viel de klus tegen, ging het gemakkelijk af of is er hulp bij gehaald? Is het afkoppelen er nog niet van gekomen of is het voornemen na het adviesgesprek van de baan? Is er, als boodschap naar voorbijgangers als je het regenwater hebt afgekoppeld, interesse in een mooi tuinbordje? Vragen waarop alle antwoorden belangrijke informatie geeft waar je als gemeente de toekomstige communicatie(plannen) effectiever kunt inzetten.

Een eenvoudige manier om hierachter te komen is een email met een kleine enquête rond te sturen. Afkoppelcoach Lanny Olie heeft deze enquête in opdracht van gemeente Renkum opgezet en uitgevoerd. En de enquête was een succes. Door de laagdrempelige opzet en voor elke respondent een regenmeter als dank heeft 60% gereageerd!

Buiten de vele enthousiaste reacties gaf de laatste vraag misschien wel de meest interessante informatie. Bijna alle respondenten geven aan dat de beleving van de afgekoppelde regenpijp zeer positief is. Ruim 90% geeft aan trots te zijn op het afgekoppelde regenwater en dat het hen een blij en goed gevoel geeft! In de communicatie over het afkoppelen ligt de nadruk bijna altijd op de milieuaspecten. De hoge score op het aspect beleving laat overduidelijk zien dat deze geluksfactor op gelijke hoogte met het milieuaspect mag staan als het gaat om drijfveren en motivatie.

Interesse om de resultaten van de enquête te ontvangen? Stuur dan een email naar lanny.olie@nlgaat.nu