Afvalwaterteam R2W2 van start

Afvalwaterteam R2W2 van start

27 mei 2014

Begin dit jaar is het afvalwaterteam bestaande uit Renkum, Rhenen, Wageningen en Waterschap Vallei en Veluwe opgericht. Het afvalwaterteam (ontstaan uit de zuiveringskring Renkum, aangevuld met de gemeente Rhenen) heet R2W2.

Uit de eerste gesprekken blijkt dat de gemeenten veel gelijkenissen (geografie, grootte, oppervlakkige afstroming e.d.) vertonen en op veel zaken tegen dezelfde problemen aan lopen. Voor 2014 heeft het team dan ook de volgende onderwerpen benoemd om aan te pakken:

– communicatie
– reiniging, inspectie en maatregelen
– klankborden
– relatie Rijkswaterstaat

Het doel voor 2015 is om, door middel van een business case, de samenwerking naar een hoger niveau te tillen. Inmiddels zijn er al diverse gesprekken geweest en zijn de leden van R2W2 erg enthousiast!