R2W2…een jaar verder

R2W2…een jaar verder

15 januari 2015

Door Harry Post

Het afvalwaterteam R2W2 (Renkum, Rhenen, Waterschap en Wageningen) is nu ongeveer een jaartje bezig en dat is aanleiding om eens terug te kijken naar wat we gedaan hebben en vooruit te kijken naar wat we gaan doen.

Als we terugkijken op de start van R2W2 kunnen we niet anders concluderen dat we voortvarend en met heel veel goede bedoelingen van start zijn gegaan. We kwamen al snel tot de conclusie dat er geen “grote opgave” ligt voor R2W2 (denk hierbij aan aanpassingen van de zuivering, grote uitvoeringstaken op rioleringsgebied of aanpakken discrepantie). De behoefte vanuit de 3 gemeentes liggen vooral op het gebied van leren van elkaar en kennis delen. Het waterschap had binnen R2W2 een kleine rol. Toch hebben we ervoor gekozen om elkaars rol te respecteren en R2W2 op basis van gelijkwaardigheid in te steken. Het was voor de gemeentes dan ook logisch juist aan een medewerker van het waterschap te vragen om –naast de waterschapsrol- ook de rol van procesbegeleider op zich te nemen. Op deze manier staat de organisatie en hebben we nu een jaar van kennismaken en kennis delen achter de rug. Het uiteindelijke doel van R2W2 is te komen tot een business case in 2015/2016.

Dia1

Als we vooruit kijken dan zien we voor R2W2 nu vooral de meerwaarde in kennisdelen en leren van elkaar ter voorbereiding op de uiteindelijke business case 2015/2016. Dat dit nog kan groeien naar het mogelijk aanpakken van gezamenlijke projecten zal de toekomst moeten uitwijzen. Juist het kennisdelen en leren van elkaar is de grote drager voor R2W2, omdat alle gemeentes relatief klein zijn en met veelal dezelfde problematiek kampen. Iedereen weet hoe we moeten afkoppelen, maar van elkaar leren we waar we op moeten letten en welke mogelijkheden/oplossingen er allemaal zijn. Een logische vervolgstap kan zijn dat we in plaats van 3 maar 1 aanbesteding houden voor afkoppelprojecten. Alle partijen hebben ook ervaring met de contacten met Rijkswaterstaat, maar we lopen individueel tegen verschillende problemen met Rijkswaterstaat op. Ook de rol van het waterschap als procesbegeleider wordt volop gewaardeerd. Juist een partij die iets verder weg staat van een gemeentelijke organisatie heeft wel eens hele verhelderende denk- en oplossingsrichtingen waar we als gemeentes alleen maar baat bij hebben.

R2W2 gaat in 2015 verder op de weg die het is ingeslagen en we gaan de Factsheets die we opgesteld hebben nader uitwerken. Op de vraag “wat levert R2W2 ons nu op?” is het antwoord (reclame eurocard mastercard): Het kost wel wat… maar de ervaring is onbetaalbaar!