Terugblik workshops BoschSlabber klimaatadaptatie: 6 december laatste workshop

Terugblik workshops BoschSlabber klimaatadaptatie: 6 december laatste workshop

4 november 2021

Ons klimaat verandert, niets doen is geen optie. Dit betekent dat klimaatadaptatie een vanzelfsprekend en integraal onderdeel moet zijn van elke ruimtelijke opgave, van verstedelijking tot de herinrichting van de openbare ruimte. Maar hoe pak je dit aan? Onder leiding van BoschSlabbers landschapsarchitecten organiseerden wij workshops voor collega’s van RO, stedenbouw, inrichting en beheer openbare ruimte. Het doel daarvan was om kennis op te doen en van elkaar te leren over het opstellen van een klimaatadaptatie-ambitie en het borgen van klimaatadaptatie.

Ambitie opstellen
Het in kaart brengen van de klimaatadaptatie-opgave is belangrijk om uiteindelijk een ambitie op te stellen. Het opstellen van een klimaatambitie helpt om een ruimteclaim te kunnen leggen. Willemijn Hellemans nam ons mee in de transformatie van de Hoef-West. Deze buurt is getransformeerd van een grijs kantoorgebied naar een gemengde groene stadsbuurt.

Bekijk hier de presentatie van BoschSlabbers

Bekijk hier de presentatie van Gemeente Amersfoort Willemijn Hellemans

Borgen van klimaatadaptatie
Het borgen van klimaatadaptatie in budgetten, de organisatie en in beleid zorgt ervoor dat ambities uiteindelijk gehaald worden. Voor het borgen in openbare ruimte en in private ruimte is een andere aanpak nodig. Jan van ’t Klooster presenteerde de Amersfoortse aanpak van het borgen van klimaatadaptatie.

Bekijk hier de presentatie van BoschSlabbers

Bekijk hier de presentatie van Gemeente Amersfoort – Jan van ‘t Klooster

Wil jij bij de laatste workshop zijn?
Deze staat gepland op 6 december van 13:00 tot 15:00 en is digitaal. Deze workshop staat in het teken van inspireren. Vier verschillende sprekers inspireren ons om klimaatadaptief te handelen. Opgeven kan bij Sandy Hofland, Shofland@vallei-veluwe.nl.