Artikel vakblad Riolering; dynamisch rioolbeheer

Artikel vakblad Riolering; dynamisch rioolbeheer

30 november 2016

In november heeft het Vakblad Riolering een artikel gepubliceerd over het Platform:

Platform Water Vallei en Eem ondersteunt en promoot dynamisch rioolbeheer

Nieuwe werk- en denkwijzen worden door het Platform Water Vallei en Eem met enthousiasme gepromoot onder leden (waterschap Vallei en Veluwe en 16 gemeenten). Innovatie is nodig om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen en de rioolheffing op een acceptabel niveau te houden. De klimaatverandering zorgt voor veel extra uitgaven, dus moet er efficiënt met geld omgegaan worden. Een belangrijke kosten besparing kan gerealiseerd worden door dynamisch rioolbeheer toe te passen. Dit kan op diverse manieren.

Lees hier het gehele artikel