Artikel in Riolering: Particulier afkoppelsucces door ontzorging

Artikel in Riolering: Particulier afkoppelsucces door ontzorging

27 maart 2017

In maart is onderstaand artikel geplaatst in vakblad Riolering:

Particulier afkoppelsucces door ontzorging

Geschreven door Sander Siebel (gemeente Ede) en Reinier Roerdink (Roerdink Advies)

In gemeente Ede is afkoppelen al bijna 2 decennia onderdeel van het uitvoeringsprogramma voor de riolering, en al meer dan 10 jaar speelt particulier afkoppelen daarin een belangrijke rol. Toch is par- ticulier afkoppelen niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Maar sinds enkele jaren lijkt het erop dat de succesformule is gevonden: ontzorgen.

Gemeente Ede kent geen gemeentebrede subsidieregeling en ook geen hemelwaterverordening. De geografische ligging in combi- natie met de reeds aanwezige ont- en afwateringsmiddelen spelen hierin een belangrijke rol. Het hoogteverschil in gemeente Ede is leidend geweest voor de keuze waar af te koppelen. Daarom con- centreert gemeente Ede zich met gemeentelijk afkoppelprojecten (GAP’s) op de hoog gelegen delen. Op projectniveau wordt een afweging gemaakt om én hoe particulier af te koppelen.

Lees verder