Artikel WaterForum: Beter zicht op knelpunten

Artikel WaterForum: Beter zicht op knelpunten

28 april 2018

28 april 2018

In april is onderstaand artikel geplaatst in het vakblad WaterForum:

Beter zicht op knelpunten.
Eerste waterschappen en gemeenten aan de slag met stresstest

Het vakblad WaterForum heeft in haar tweede uitgave van dit jaar een groot artikel geschreven over de stresstesten en de afkoppelcoaches Herman en Lanny. Charles Rijsbosch en Marijke Jaarsma zijn hiervoor geïnterviewd.

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn waterschappen en gemeenten samen aan de slag gegaan met een stresstest. Of beter: ze verkennen waar knelpunten ontstaan als het aantal extreme buien gaat toenemen. WaterForum keek mee hoe de eerste verkenning in Amersfoort gestalte krijgt: de opmaat naar een risicodialoog.

Lees verder