Barneveld op weg naar een Klimaat Actieve Gemeente

Barneveld op weg naar een Klimaat Actieve Gemeente

30 september 2018

Ook gemeente Barneveld wil zich op een actieve manier voorbereiden op de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering. Niet alleen wateroverlast (waar Barneveld ook mee te maken heeft), maar ook droogte en hittestress zijn belangrijke thema’s.

Om een Klimaat Actieve Gemeente te worden zijn er ook in Barneveld inspanningen nodig van alle denkbare disciplines rond de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Dus zeker niet alleen van het team Water en riolering. Teams zoals Verkeer, Groen, Ruimtelijke ontwikkeling, Gezondheid en Communicatie zijn even hard nodig. Daarnaast is bestuurlijke draagkracht van groot belang, willen de de nodige stappen gezet kunnen worden.

Op 12 september is daarom een Klimaatatelier georganiseerd voor alle betrokken teams. In een plenair gedeelte werden de medewerkers bijgepraat over de klimaatverandering, de ontwikkelingen, de oplossingen en kansen. Vervolgens werden aan de hand van twee casussen gebrainstormd over welke mogelijkheden er zijn om het centrum van Barneveld en van Voorthuizen klimaatbestendig in te richten. Meer weten? Lees dan hier het verslag.