Bekijk hier een impressie van het klimaatteam van de gemeente Amersfoort

Bekijk hier een impressie van het klimaatteam van de gemeente Amersfoort

26 mei 2021

Op initiatief van Platform Water Vallei en Eem ziet u in deze video hoe het klimaatteam werkt bij de gemeente Amersfoort. Dit ter inspiratie voor andere gemeenten in ons werkgebied en daarbuiten.

In veel gemeenten wordt het thema klimaatadaptatie versnipperd opgepakt door de hele organisatie heen. Bij de afdeling groenbeheer, door de rioleur, door de afdeling duurzaamheid. Hoe creëeren je nu samenhang en hoe zorg je ervoor dat er kruisbestuiving plaatsvindt? En hoe organiseer je samen budget voor je klimaatadaptatie doelen? Door het oprichten van een klimaatteam waarin alles samenkomt. Daarbij hoort een overkoepelend programmaplan, waarbij verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. In de gemeente Amersfoort doen ze dit met succes. Zo pak je klimaatadaptatie resultaatgericht samen op!

Team samenstelling:
In het klimaatteam in Amersfoort zijn de volgende functies vertegenwoordigd: Programmamanager klimaat, Senior adviseur beheer, adviseur water en riolering, projectleider SamenDuurzaam, adviseur water en klimaat, beleidsadviseur waterschap, coördinator CNME, adviseur bodem en ondergrond, ruimtelijk strateeg, landschapsarchitect, stedenbouwkundige en de klimaatcoördinator Platform Water Vallei en Eem.