Best practice van PWVE in Waterkracht

Best practice van PWVE in Waterkracht

25 februari 2015

Vewin, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) hebben in februari het blad Waterkracht uitgegeven. Dit blad onderstreept de steeds verdergaande samenwerking in de waterketen, zoals die zich de afgelopen jaren in het kader van het Bestuursakkoord Water (BAW) heeft ontwikkeld.

In het magazine staan voorbeelden van praktische samenwerking in de waterketen uit alle hoeken van het land, waaronder het Platform Water Vallei en Eem. Daarnaast geven direct betrokkenen bij het BAW – o.a. de projectleiders van de drie koepels, de voorzitter van de Visitatiecommissie en de minister van I en M – hun visie op wat tot nu toe is bereikt, maar vooral ook over de toekomst.

De best practice van het PWVE gaat over Meten & Monitoren en staat op bladzijde 32 en 33. Klik op deze link voor de online versie van Waterkracht.