Bijeenkomst 12 april: hittestress en gezondheid: ‘Aan de slag met lokale hitteplannen’ 

Bijeenkomst 12 april: hittestress en gezondheid: ‘Aan de slag met lokale hitteplannen’ 

17 maart 2021

Hitte als bedreiging voor de gezondheid en het milieu is onderbelicht. Daarom geeft de provincie Utrecht in haar Programma Klimaatadaptie extra aandacht aan hittestress. De eerste van een aantal bijeenkomsten over dit thema heeft inmiddels plaatsgevonden. In november bezochten maar liefst 100 deelnemers het webinar over hittestress. Op 12 april vindt een volgende bijeenkomst plaats over hittestress en gezondheid in samenwerking met de GGD. 

In de Regionale Adaptatie Strategieën (RAS en RAP) is inmiddels ingezet op de leefbaarheid bij hitte en hitteplannen. De komende maanden organiseert de provincie Utrecht een reeks ondersteunende bijeenkomsten om aan de slag te gaan met hittebeleidsplannen aan de hand van drie werkkaders: gezondheid, gebouw en gebied.

Bijeenkomst 12 april: hittestress en gezondheid: ‘Aan de slag met lokale hitteplannen’
De eerstvolgende bijeenkomst op 12 april gaat over hittestress en gezondheidMet deze bijeenkomst wil de provincie Utrecht, in samenwerking met de GGD-regio, de ontwikkeling van lokale hitteplannen in gang zetten. Een lokaal hitteplan is de basis voor een draaiboek waarmee overheids- en maatschappelijke organisaties tijdens een hitteperiode in actie kunnen komen. In gezamenlijkheid en ieder vanuit eigen expertise.

De uitwerking van hitteplannen zelf, vindt plaats op gemeentelijk niveau, met voldoende ruimte voor lokale afwegingen. Uiteindelijk is de ambitie dat in 2023 alle 26 gemeenten een lokaal hitteplan hebben.

Aanmelden
Mocht je vragen hebben over de bijeenkomsten hitte en gezondheid of wil je je aanmelden dan kun je contact opnemen met Kira SchaefersIedereen bij de gemeente die zich bezighoudt met de betreffende thema’s is van harte welkom.