Column René Kollen van Vitens over aanhaken platform

Column René Kollen van Vitens over aanhaken platform

14 april 2019

In 2019 ben ik, René Kollen omgevingsmanager bij Vitens, toegetreden tot het ambtelijke platform Water Vallei en Eem. Hiervoor was Vitens weliswaar nog niet betrokken bij het ambtelijk platform, maar we waren wel al lange tijd betrokken bij het Bestuurlijke Platform. Hierin zit mijn collega Oeds-Willem Miedema. We zijn ervan overtuigd dat de koppeling van ambtelijk en bestuurlijk tot (nog) meer samenwerking gaat leiden.

Meer intergrale afweging en (water) belangen
De afgelopen jaren is er door het platform veel vooruitgang geboekt, vooral op de samenwerking in de afvalwaterketen tussen gemeenten en waterschap. Ook wij zien dat de wateropgave steeds groter en integraler wordt; klimaatadaptatie, energietransitie en de invoering van de omgevingswet vragen om een meer integrale afweging van alle (water)belangen. De openbare drinkwatervoorziening is hier zeker een onderdeel in.

Drinkwateropgave verbinden aan thema’s
De drinkwateropgave in de provincie Utrecht is groot; de drinkwatervraag stijgt aanzienlijk en ook moeten we rekening houden met een hoger piekverbruik tijdens lange warme periodes. De extreem droge zomer van 2018 heeft dit nog eens duidelijk gemaakt. Het toont des te meer aan dat ook werken aan waterbesparing van groot belang is. Ik zie vooral voor het platform een rol om de diverse waterthema’s met elkaar te verbinden. We zijn daarom verheugd om mee te denken bij de wateropgaves in dit deel van Nederland.

We zijn inmiddels al in gesprek met platformleden over gemeentelijke rioleringsplannen en hoe deze omgevingswet-proof te maken. Grotere variaties in de beschikbare hoeveelheid water is iets waar we ons gezamenlijk op voor moeten bereiden. Dit heeft effecten op water voor natuur, voor landbouw maar ook voor drinkwater. We zullen moeten dealen met soms te veel water en soms te weinig. Een goede afstemming tussen de verschillende gebruikers van het (grond)watersysteem is dan noodzakelijk.

Wij brengen graag onze waterkennis in bij het platform en denken mee over de integrale wateropgave. Wij zijn ervan overtuigd dat door een goede integrale afweging van belangen de individuele belangen het beste geborgd zijn, dus ook die van het drinkwater.

Kortom we kunnen niet zonder elkaar en we kijken uit naar de samenwerking voor een toekomstbestendig/klimaatbestendige toekomst!