Column van een afdelingsmanager: Mooi!

Column van een afdelingsmanager: Mooi!

30 september 2014

Door Adriaan Versluis, afdelingsmanager gemeente Bunschoten

De gezamenlijke bijeenkomst van het PWVE in De Glind op 4 september was weer inspirerend. Mooi, die vooruitgang op inzicht, innovatie en implementatie. Een mooi vakgebied. Belangrijk ook. De waterketen overschrijdt de gemeentegrens. Zoiets kan je dus nooit enkel plaatselijk organiseren. Als manager moet je in het belang van de samenleving dan ook regionaal denken. Mooi dat het Platform er is!

Plaatselijk onderschrijden we op rioleringsgebied overal de organisatorische kritieke massa. Door regionaal in te steken kunnen we de schaarse talenten in de regio maximaal tot hun recht laten komen en inzetten. Deskundigheid is het fundament voor het dagelijks laten functioneren van de waterketen, maar ook voor het realiseren van de opgaven waar de overheid in de waterketen voor staat. Deskundigheid is dan ook een pijler van het succes van het Platform.

De inspanningen in het waterbeheer zijn mensenwerk. Mooi dat de deskundigen in het Platform samen steeds verder door kunnen stomen. Dat moeten we als managers bevorderen. Met als resultaat dat de ambities van de verschillende bestuurders, met verantwoordelijkheden in de waterketen, waargemaakt kunnen worden. De gezamenlijke bijeenkomst laat weer duidelijk zien dat werkveld, managers en bestuurders in de waterketen er samen voor gaan. Mooi is dat