Column van Eric Van Duijn, Manager gemeente Amersfoort

Column van Eric Van Duijn, Manager gemeente Amersfoort

15 januari 2019

‘Investeren in Samenwerken’

Voor mij is samenwerken in de huidige tijd essentieel.  Met meer dan 400 organisaties binnen Nederland werken we aan gelijksoortige opgaven. Bovendien is iedere partij slechts een onderdeel van een groter geheel. Je kunt die opgaven dus niet alleen aanpakken, je moet daarin samenwerken.

Maatregelen die in het ene gebied worden genomen hebben ook vaak direct impact op omliggende gebieden. Daarin samenwerken voorkomt dat je elkaar tegenwerkt en biedt mogelijkheden voor meer integrale oplossingen. Naar onze inwoners hebben we de verplichting om efficiënt om te gaan met onze publieke middelen. We moeten voorkomen dat iedere partij, of het nu gemeente, waterschap of provincie is zelf het wiel wil uitvinden. Alleen door kennis te delen, elkaar te informeren en met elkaar te discussiëren kunnen we scherp krijgen wat nodig is en elkaar scherp houden op de samenhang.

De urgentie rondom klimaatadaptatie houdt mij bezig. De afgelopen zomer was hier een schrijnend voorbeeld van. Hoe kunnen we ons wapenen tegen de overvloed aan water op het ene moment, zorgen dat iedereen droge voeten houdt en tegelijkertijd zorgen dat in een relatief korte tijd later de boel niet verdroogt en de hitte dragelijk blijft? Er is nog zoveel wat we niet weten, maar niets doen is geen optie.

Wat mij betreft hebben managers hierin een belangrijke rol en ik vind dat we als managers onze rol ook moet pakken in de samenwerking! Als manager vind ik het belangrijk om samen te werken en dus investeer ik daar tijd in. En ik zeg bewust investeren, omdat het meestal niet direct rendement oplevert, maar dat doet het zeker wel op langere termijn. Juist de manager moet zich bezig houden met de vraag wat er procesmatig moet veranderen of worden aangepakt. En daar moet hij of zij zijn medewerkers in faciliteren en ondersteunen, omdat de waan van de dag altijd urgenter is, maar zeker niet altijd belangrijker.

Volgens mij zijn er opgaven genoeg voor de komende tijd. Tegelijkertijd vind ik dat we ook trots mogen zijn waar we staan. Ik denk dat in onze regio we kunnen terugkijken op een lange historie van samenwerken. En dat is een voordeel in de opgaven die nu voor ons liggen. Ik vind het mooi om daar een onderdeel van te zijn en wil me dan ook volledig inzetten om die samenwerking zo goed mogelijk samen vorm te geven!