Communicatie: Baarn en Soest gaan het samen doen

Communicatie: Baarn en Soest gaan het samen doen

5 april 2018

Baarn en Soest zijn twee verschillende gemeenten en toch is er een belangrijke gemene deler op het gebied van water en riolering: Sander Boot. Sander is beleidsadviseur voor zowel Soest als Baarn en probeert in zijn plannen voor de ene gemeente, de andere gemeente mee te nemen en andersom. En als belangrijke mijlpaal hebben Soest en Baarn sinds dit jaar een gezamenlijk Gemeentelijk Rioleringplan (GRP).

De afdelingen communicatie van Soest en Baarn werkten op het gebied van voorlichting over water nog niet samen (vorig jaar is al wel een Regenwatermarkt georganiseerd voor beide gemeenten), maar daar gaat verandering in komen. De communicatieadviseurs van Baarn, Ariean van de Groep, en Soest, Karen Groenendijk, hebben kennisgemaakt. Beide gemeenten blijken in hun communicatie vooral adviserend op te treden, voor uitvoerende taken worden externe bureau’s ingeschakeld.

Karen: ”In Soest werken we met een onderverdeling van de communicatie-adviseurs per domein. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat met Ruimtelijke ontwikkeling te maken heeft”. In Baarn is dat anders. Ariean: “Wij zijn als adviseurs momenteel elk verbonden aan één van de wethouders met bepaalde portefeuilles, in mijn geval onder andere werk en inkomen, volksgezondheid, duurzaamheid en ook inrichting en beheer van de openbare ruimte”.

In het gezamenlijk GRP heeft Sander extra budget opgenomen om meer aandacht te vragen voor bijvoorbeeld afkoppelen van hemelwater van het riool. Maar hoe gaan de gemeenten dit inzetten? Duidelijk is dat Sander hierin leidend is. Als beleidsadviseur neemt hij het initiatief en bedenkt de acties. Zo wil hij graag de afkoppelcoach gaan inzetten bij beide gemeenten en is hij bezig met Operatie Steenbreek in Baarn.

Acties kunnen eenvoudig op elkaar worden afgestemd en kennis en middelen gebundeld. Met een gemeenschappelijke beleidsadviseur gebeurt dit haast automatisch. De samenwerking op het gebied van communicatie in Baarn en Soest begint dus vorm te krijgen. Op naar een gezamenlijk Communicatie Platform voor alle 16 gemeenten en het waterschap. Maar daarover een volgende keer meer!