Communicatie essentieel bij samenwerken in het waterbeheer

Communicatie essentieel bij samenwerken in het waterbeheer

5 februari 2014

Samenwerken is een onderwerp wat niet meer weg te denken is in de watersector. De visitatiecommissie onder leiding van Karla Peijs zorgt ervoor dat er nu extra aandacht is voor de verschillende samenwerkingsverbanden en de doelstellingen die zij vanaf 2020 moeten behalen. Maar het besef dat samenwerking essentieel is om toekomstige opgaven (zoals de klimaatverandering) het hoofd te kunnen bieden leeft al jaren onder de professionals in de watersector. Platform Water Vallei en Eem is ruim vijf jaar geleden opgericht en heeft inmiddels een succesvolle vorm gevonden om gezamenlijk (16 gemeenten en een waterschap) de uitdagingen aan te gaan. Een vernieuwde website informeert andere samenwerkingsverbanden over de werkwijze van het Platform.

Communicatie zorgt voor binding
De afgelopen jaren is het Platform uitgegroeid tot een hecht samenwerkingsverband van enthousiaste en gedreven mensen. Zowel bestuurders, managers als ambtenaren werken samen en onderstrepen het belang van de samenwerking. Een goede interne communicatie is daarbij onontbeerlijk en zorgt voor binding met elkaar. Maar ook door met andere samenwerkingsverbanden te overleggen en bij elkaar in de keuken te kijken, kunnen we kennis delen en van elkaar leren. Vanuit die gedachte is besloten om de website te vernieuwen en meer informatie over het Platform beschikbaar te stellen voor elke geïnteresseerde.

Nieuwe website
De website www.pwve.nl geeft informatie over hoe het Platform is ontstaan, de huidige organisatiestructuur en de activiteiten die wij uitvoeren. Maar ook zijn allerlei documenten te downloaden, zoals de samenwerkingsovereenkomst en het meerjarenplan. Momenteel werkt het Platform aan het “Parapluplan” voor de route naar 2020. In het voorjaar komt ook dit plan beschikbaar op de website. Geïnteresseerden kunnen zich op de website inschrijven voor de digitale kwartaalnieuwsbrief en/of het Platform volgen via twitter (@pwve).