Het PWVE start met een Communicatie Platform!

Het PWVE start met een Communicatie Platform!

2 juli 2018

Het Platform Water Vallei en Eem is gestart met een Communicatie Platform. Het doel is om ook op communicatiegebied kennis, maar ook (communicatie-)middelen met elkaar te delen en zo de communicatie met inwoners te verbeteren. 

Voor wie?

Het Communicatie Platform is bedoeld voor ambtenaren en communicatieadviseurs van de zestien gemeenten en het waterschap. De wisselwerking tussen beleidsmedewerkers / rioolbeheerders en de afdeling communicatie is van groot belang als het gaat om communicatie met inwoners. Wat leeft er, wat zijn de ontwikkelingen in het vakgebied en wat moeten we en kunnen we delen met de inwoners?

Iedere gemeente werkt anders, heeft te maken met andere uitdagingen (wateroverlast, droogte, hitte, overstromingen etc.), andere budgetten en wel of niet grote (communicatie-) afdelingen. Maar iedere gemeente heeft wel dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Veel informatie kan dus gedeeld en soms ook van elkaar gebruikt worden. Er is daarom een toolbox gemaakt met allerlei voorbeelden van bijvoorbeeld communicatiemiddelen, teksten en foto’s die gebruikt kunnen worden in de communicatie met inwoners.

Meer weten over het Communicatie Platform? Stuur dan een mail naar communicatie@pwve.nl.