Concept routekaart Ruimtelijke Adaptatie is klaar

Concept routekaart Ruimtelijke Adaptatie is klaar

31 januari 2018

Ruimtelijke adaptatie en het klimaatrobuust maken van onze omgeving is een hot item. Maar hoe pak je nu als gemeente zoiets ingewikkelds aan? Welke mensen heb je daarvoor nodig en hoe zorg je dat niet alleen je eigen afdeling, maar ook andere afdelingen klimaatrobuust gaan denken en handelen? Hiervoor ontwikkelt het Platform een nieuw product: De routekaart Ruimtelijke Adapatie met een bijbehorende handreiking klimaatscan.

Het eerste concept is op 14 december besproken met een projectgroep onderleiding van Stan Geurts van Kessel en Martin van Meurs die, in opdracht van het Platform, de routekaart en handreiking ontwikkelen. Doel is om de in het Manifest Ruimtelijke Adaptatie (overhandigd aan de Deltacommissaris op 7 dec. jl.) gestelde ambities te helpen vertalen naar concretere actie.
De opmerkingen zijn inmiddels verwerkt en we gaan de routekaart de komende tijd testen bij de gemeenten Ede en Veenendaal. Wil je alvast meer weten? Neem dan contact op met Marijke Jaarsma via mjaarsma@vallei-veluwe.nl.