De omgevingswet: door de bomen het bos zien

De omgevingswet: door de bomen het bos zien

30 augustus 2018

De omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking en heeft behoorlijke gevolgen voor de wijze waarop gemeenten hun beleid maken en uitvoeren. Er is zelfs sprake van een benodigde cultuuromslag die in 2029 afgerond moet zijn. 

Erik Mugge, senior beleidsmedewerker van de gemeente Barneveld, heeft daarom een notitie geschreven waarin hij onder andere heeft opgenomen wat de verschillen zijn tussen het huidige beleid en het beleid onder de omgevingswet. Wat verandert er voor de zorgplichten, het GRP, regels voor regenwaterlozingen en de samenwerking tussen overheden? Waaruit bestaat de omgevingswet en hoe kunnen we het GRP ontvlechten naar een omgevingsvisie, omgevingsprogramma en een omgevingsplan? Download hier de notitie en doe er je voordeel meer!