Derde medewerker Uitvoeringsorganisatie

Derde medewerker Uitvoeringsorganisatie

6 oktober 2014

Per 1 oktober is een derde medewerker in dienst getreden bij de Uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem. Johan Hoekstra is aangenomen als medewerker gegevensbeheer. 

Na het afronden van zijn opleiding civiele techniek heeft Johan 7 jaar werkervaring opgedaan bij Aquario watermanagement BV te Sneek. Bij Aquario hield hij zich voornamelijk bezig met het gegevensbeheer van de riolering van diverse gemeenten in verschillende rioleringsbeheerpakketten. Daarnaast was hij ook betrokken bij  landmeetkundige werkzaamheden betreffende de rioleringsstelsels, verhard oppervlakinventarisaties en detailbeoordelingen aan de hand van rioolinspecties.

Johan zal zich bij de Uitvoeringsorganisatie bezighouden met het beheren en valideren van zowel de statische gegevens als de dynamische gegevens. Zonder betrouwbare statische gegevens zijn betrouwbare dynamische gegevens niet mogelijk.