Door samenwerking einde aan stank- en wateroverlast

Door samenwerking einde aan stank- en wateroverlast

12 november 2014

“In het verleden ben ik vaak aangesproken door bewoners over de wateroverlast in Garderen (gemeente Barneveld). Het is goed dat we nu uitzicht kunnen geven op verbetering”, aldus wethouder Hans van Daalen van de gemeente Barneveld bij de ondertekening van een overeenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe. Samen investeren ze 3,7 miljoen euro in het terugdringen van de water- en geuroverlast in het dorp. Eind 2015 beginnen de werkzaamheden, die naar verwachting in 2017 worden afgerond.

In Garderen vergroot de gemeente de capaciteit van het riool in de Putterweg, Speulderbosweg, Harderwijkerweg en Speulderweg. Daarnaast wordt zo veel mogelijk regenwater afgekoppeld van de riolering en in de bodem geïnfiltreerd. Bij het rioolgemaal aan de Putterweg legt de gemeente een ondergronds bergingsbassin aan voor regenwater en bouwt het waterschap een nieuw rioolgemaal. Hierdoor vinden er minder snel overstorten plaats die tot geuroverlast leiden. Het waterschap verbetert ook de rioolleiding naar de rioolwaterzuivering in Harderwijk, waardoor het afvalwater sneller wordt afgevoerd. “Alles bij elkaar een ingrijpende klus, die vraagt om afstemming met een groot aantal partijen. De plannen kunnen nu uitgewerkt worden, waarbij we de overlast voor het dorp uiteraard zo veel mogelijk willen voorkomen”, aldus Van Daalen. De maatregelen leiden vooral tot forse teruggang van de wateroverlast in het centrum en noorden van Garderen.

Platform Water Vallei en Eem
“Een goed voorbeeld van hoe overheden elkaar weten te vinden in de aanpak van de problematiek. We brengen hier het Bestuursakkoord Water in praktijk, dat gemeenten en waterschappen met het Rijk hebben gesloten”, aldus heemraad Bert van Vreeswijk van het waterschap. Waterschap en de gemeente Barneveld en veertien andere gemeenten werken al enkele jaren samen in het Platform Water Vallei en Eem om investeringen in riolen op elkaar af te stemmen. Door de samenwerking in Garderen wordt er de komende jaren 250.000 euro bespaard op noodzakelijke uitgaven.

Op de foto: heemraad Bert van Vreeswijk (Waterschap Vallei en Veluwe) en wethouder Hans van Daalen (gemeente Barneveld; voorzitter Platform Water Vallei en Veluwe) bouwen samen een muur van lego-blokken, als symbool voor de goede samenwerking.