Ede aan de slag tijdens tweede klimaatatelier

Ede aan de slag tijdens tweede klimaatatelier

13 maart 2018

Op 6 maart organiseerde Koen Claassen het tweede klimaatatelier in de gemeente Ede. Het eerste klimaatatelier in 2017 was bedoeld als “steen in de vijver”. Inmiddels is het Manifest Ruimtelijke Adaptatie ondertekend, is het thema verankerd in het nieuwe GRP van de gemeente Ede en zijn afspraken gemaakt over wat men nu gaat doen.

De raadszaal zat vol geïnteresseerde collega’s van zes verschillende afdelingen die met elkaar in gesprek gingen over hoe een Klimaatbestendig en Waterrobuust Ede gerealiseerd kan worden. Ede is als pilotgemeente gekozen om met de in ontwikkeling zijnde stresstest aan de slag te gaan. Daarom werd het klimaatatelier ingeleid met een presentatie over de eerste resultaten.

Na de presentatie ging iedereen in drie groepen uiteen. Elk met een ander thema: Levendig centrum, het stedelijk gebied en het buitengebied. Er was heel veel interactie tussen de verschillende vakdisciplines en dat gaf inzicht hoe we elkaar nodig hebben om klimaatoplossingen te realiseren. Ook werd duidelijk wat er nodig is in maatregelen, maar ook wat deze manier van werken vraagt voor de organisatie.

Tot slot werden de resultaten van de werkgroepen gepresenteerd. Ook wethouder Leon Meijer was hierbij aanwezig:”We beseffen steeds beter wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. We moeten hier samen de schouders onderzetten en ook zorgen dat het thema bij de burger gaat leven”.