Een kijkje in de keuken van de gemeente Zeist: klimaatadaptatie & de interne risicodialoog

Een kijkje in de keuken van de gemeente Zeist: klimaatadaptatie & de interne risicodialoog

12 juni 2019

In gemeente Zeist wordt de regionaal uitgevoerde stresstest opgevolgd door het voeren van de klimaatrisico-dialoog binnen de gemeentelijke organisatie. Een project binnen het programma van het Nationaal Watertraineeship (NWT) heeft hier vorm aan gegeven. In 11 projectdagen, in januari t/m maart, hebben 5 trainees (waaronder Merle van onze UVO) de gemeentelijke organisatie meegenomen in klimaat en adaptatie, en vorm gegeven aan de interne risicodialoog. Merle deelt graag zijn ervaringen binnen ons platform. 

Informatie over het klimaat op tafel tijdens de ‘Koffiemomenten’  
Tijdens de eerste projectdagen hebben we zogenoemde ‘koffiemomenten’ gehouden. Deze werden gemeente breed aangekondigd door middel van intranet berichten en posters bij de koffiecorners. Tijdens deze momenten kon elke collega gedurende een uur inlopen bij de koffiecorner, een versnapering nemen, en met de trainees praten over de op tafel liggende stresstestkaarten, de eigen werkzaamheden, en hoe klimaat terug te zien is in die werkzaamheden.

Mix aan achtergronden en kennis tijdens de klimaatateliers
Tijdens latere projectdagen hebben we klimaatateliers gehouden. Ook deze waren open voor elke collega om bij te wonen. Dit resulteerde in een mix aan achtergronden en voorkennis tijdens de klimaatateliers. Gedurende een uur hebben we de deelnemers geïnformeerd over klimaatverandering en klimaatadaptatie; een workshop gehouden waarbij deelnemers hun werkzaamheden tekenden en vervolgens uitgedaagd werden in dezelfde tekening hun werkzaamheden klimaatadaptiever bij te tekenen; en afgerond met een plenaire reflectie en samenvatting Bedenk aansprekende termen

Verder hebben we algemeen geformuleerde stellingen over klimaatrisico’s getest, waarbij de uitdaging is het acceptatieniveau aan te geven van dat risico. De acties opgezet en uitgevoerd tijdens dit project hebben de gemeentelijke organisatie meegenomen in het proces naar de klimaatrisico dialoog. Er is bewustzijn gecreëerd over wat klimaatadaptatie in kan houden voor de werkzaamheden van collega’s.  Een van de conclusies is dat de term ‘klimaatrisico dialoog’ niet aanspreekt en onduidelijk is. In plaats hiervan wordt voortgaand de term ‘opgave klimaatadaptatie’ gehanteerd.

Resultaten
Opgeleverd zijn een Handreiking Opgave Klimaatadaptatie (vastlegging van het doorlopen proces en de bevindingen, t.b.v. het vervolg) en een Infographic (ter informatie van deelnemers aan de opgave klimaatadaptatie). Het project is gepresenteerd tijdens de projectpresentatiedag van het NWT op 5 april en een bijeenkomst van Coalitie Ruimtelijke Adaptatie Regio Utrecht en WINNET op 18 april.

Vragen of meer informatie hierover neem dan contact op met: 
Merle Gerritsen, Beleidsmedewerker Water & Riolering  en Trainee (NWT)