Een warm tot ziens aan Trilok Pradhan, vanaf 2010 werkzaam bij de gemeente Scherpenzeel en actief lid van ons platform

Een warm tot ziens aan Trilok Pradhan, vanaf 2010 werkzaam bij de gemeente Scherpenzeel en actief lid van ons platform

29 november 2020

We zijn in gesprek met Trilok Pradhan, platformlid. Trilok is met pensioen gegaan op 22 oktober en heeft afscheid genomen van zijn functie als beleidsadviseur/medewerker Riolering en Water bij de gemeente Scherpenzeel. Trilok is sinds 2010 actief lid geweest van Platform Water Vallei en Eem.

Een stukje achtergrond
Trilok komt oorspronkelijk uit Nepal.  Hij heeft bachelor civiel techniek gestudeerd in India. Na zijn afstuderen was hij betrokken bij diverse civieltechnische projecten, inclusief drinkwater en sanitatie projecten in zijn geboorteland. Tijdens deze werkzaamheden kreeg hij een brochure in handen over interessante studies in Wageningen op het gebied van water en grond (soil) management. Hij meldde zich aan voor een studiebeurs. Dat lukte en zo kwam hij in 1985 in Wageningen terecht voor een Master studie watermanagement (irrigatie en drainage). Na deze studie ging hij in 1987 terug naar Nepal om zijn kennis in de praktijk toe te passen binnen water/irrigatie management projecten. In 1993 kwam hij weer terug naar Nederland om nog een postdoctoraal in watermanagent te volgen in Wageningen. Na enkele jaren (na postdoctorale studie) werkzaam te zijn geweest op het gebied van waterbeheer in zijn geboorteland en buitenland is hij  in 1998 naar Nederland teruggekomen. In Nederland heeft hij bij diverse werkgevers gewerkt aan water gerelateerde projecten. Onder ander via Royal Haskoning heeft hij als adviseur water veel buitenlandse projecten gedaan waarbij hij soms wel 7 maanden per jaar in het buitenland zat.

 We vragen Trilok: Wat was de aanleiding voor jou om destijds de overstap te maken naar een gemeente?
Trilok’: ‘Ik merkte dat zo’n lange tijd in het buitenland niet fijn was voor mijn familie. Ik wilde wat dichter bij huis gaan werken. Toen kwam de vacature van de gemeente Scherpenzeel voorbij. l  Dit is vanuit mijn woonplaats Veenendaal goed bereikbaar. Daarnaast was de functie inhoudelijk ook erg interessant en uitdagend. Dus heb ik daar meteen op gereageerd.’

Hoe lang werk je al bij de gemeente Scherpenzeel?
Trilok: ‘Vanaf 23 aug 2010 ben ik werkzaam bij de gemeente Scherpenzeel en vanaf die tijd ben ik ook al lid bij Platform Water Vallei een Eem. Precies in die tijd (2010) kreeg het platform meer armslag door het Bestuursakkoord Water en kon door de samenwerking meer gaan doen voor de deelnemende gemeenten. Dus ik raakte op het juiste moment aangesloten.’

Hoe kijk je terug op je platformtijd?
Trilok: ’Ik denk vooral aan heel veel leuke dingen die we samen en via het Platform gedaan hebben. Ik heb als beleidsadviseur bij een kleinere gemeente niet altijd de gelegenheid om alles op te pakken wat er ligt op het gebied van water en riolering. Het platform heeft daarbij erg geholpen, bijvoorbeeld door het oprichten van het regionale meetnet/ regionale hoofdpost. Het platform voert meet- en monitoorwerk uit voor alle deelnemende gemeenten en ontsluit deze gegevens naar de gemeenten toe. Ik ben ook een actief betrokken geweest bij het oprichten van grondwater meetnet wat ca. 2 jaar heeft geduurd om af te ronden. Daarnaast hebben we als gemeente Scherpenzeel samen met de gemeente Woudenberg en het waterschap Vallei en Veluwe (destijds Waterschap Vallei en Eem) een Afvalwaterteam(AWT) opgezet. Het AWT-kring Woudenberg is de enige AWT die ook officieel is vastgelegd in een overeenkomst. Hierin maken we de commitment aan/ naar elkaar dat we samen de wateropgaven in onze gemeenten oppakken. Met de gedachte: Samen staan we sterker en kunnen we meer bereiken dan alleen!

Trilok vervolgt: ‘De kennisuitwisseling op het gebied van (afval) water met andere platformleden is heel waardevol. Door het platform waren er natuurlijk contactmomenten gecreëerd waar je elkaar spreekt over je werkervaringen en zo goed de verbinding houdt. Dat zie ik ook als de kracht van het platform: er  zit heel veel vakkennis bij elkaar, veel specialisten. Nieuwe ideeën worden voorgesteld en besproken. Resultaten van de onderzoeken op het gebied van (afval)water in de gemeente(n) worden gedeeld en bediscussieerd. We leren van elkaars lokale ervaringen. Als er jongere adviseurs aansluiten nemen die weer nieuwe vakkennis mee. Zo ga je als platform automatisch mee met de tijd. Hoewel het momenteel wel lastig is nieuwe mensen te vinden. Goed dat het platform zich hier met de nieuwe programmamanager ook meer voor wil inzetten.’

Hoe zie je de toekomst van het platform?
Trilok: ‘Het platform is door de klimaatveranderingen uitgebreid. De scope is breder geworden en dat spreekt mij aan. Systeemdenken ‘System Approach’ en een integrale aanpak zijn steeds belangrijker geworden. Het is ook gelijk de grootste uitdaging dit in balans te houden. Maar het platform heeft naar mijn mening voldoende competentie en kennis in huis om deze nieuwe uitdaging aan te gaan.

De meeste gemeenten zijn beperkt in hun tijd en capaciteit om deze   uitdaging op het gebied van klimaat op te pakken. Alle platformleden hebben veel taken in de eigen organisatie. Nu het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) is opgesteld liggen er best veel regionale doelen die lokaal zijn uitwerking hebben. Dat kan overweldigend zijn. Belangrijk is dat de gemeenten dit in stapjes kunnen oppakken en niet alles tegelijk.’ Het platform kan hen hierbij ondersteunen.

Nu je met pensioen gaat, zijn er al plannen om je tijd anders in te gaan vullen?
Trilok: ‘Natuurlijk genieten van mijn extra vrije tijd. Daarnaast ga ik samen met mijn familie leuke dingen gaan doen. Ik ga me zeker niet vervelen. Via mijn vriendennetwerk, onder meer uit Wageningen, zal ik actief betrokken blijven op gebieden waar ik veel professionele interesse heb, bijvoorbeeld bij het onderzoek op gebied van (grond)water en waterbeheer. Verder heb ik de intentie om de grondwater gegevens van de gemeente Scherpenzeel van de afgelopen 8-9 jaar te analyseren.’

Trilok Pradhan bedankt!
Via deze weg willen wij Trilok hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en deelname aan Platform Water Vallei en Eem en wensen hem veel succes met zijn pensioen en alle plannen die hij nog heeft! Want zonder betrokken platformleden is een platform niks waard.

Trilok Pradhan is 22 oktober gestopt bij de gemeente Scherpenzeel, zijn opvolger Marco van Gastel is inmiddels al begonnen in Scherpenzeel en neemt al deel in ons platform.