Eerste kaarten stresstesten gepresenteerd

Eerste kaarten stresstesten gepresenteerd

22 maart 2018

Als gevolg van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Regionaal Manifest, heeft de combinatie Wageningen Universiteit, SWECO en Stichting CAS opdracht gekregen om voor alle partijen (Platform, gemeenten, waterschap en provincies) de stresstesten uit te voeren en risico’s in kaart te brengen. 

Op 22 maart, Wereldwaterdag, werden de eerste resultaten van de stresstesten gepresenteerd in het auditorium van het Meander Ziekenhuis in Amersfoort. De zaal zat vol met ambtenaren en managers van gemeenten, provincie en waterschap. Naast water- en rioleringsmensen waren er ook ambtenaren die duurzaamheid of groen in hun werkpakket hebben. Hasse Goossen, Gilbert Maas, Martijn Steenstra en Arjan Koekoek (namens de combinatie) presenteerden de eerste resultaten. Er werden kaarten getoond van wateroverlast, hitte, droogte en het regionale systeem. De bijeenkomst was erg interactief en er werden veel vragen gesteld. Het enthousiasme om met de informatie aan de slag te gaan was goed voelbaar in de zaal.

Deze bijeenkomst krijgt een vervolg op 17 mei in de vorm van een werkconferentie.