Even voorstellen: Charles Rijsbosch

Even voorstellen: Charles Rijsbosch

5 september 2015

Per 1 september is Charles Rijsbosch voor twee dagen per week aangesteld als projectleider Klimaatverandering bij het Platform. We staan voor grote uitdagingen als het gaat om de klimaatverandering. Het Platform wil dit thema daarom gezamenlijk oppakken. Charles zal de komende 1,5 jaar dit project leiden. Hij stelt zich even kort voor: 

“Ik ben sinds 2009 werkzaam bij de afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amersfoort in de functie van Programma-manager Groene Stad en als Algemeen Beleidsstrateeg. Het Groen Stad programma loopt nu ten einde. De overstap naar het Platform komt daarom op een goed moment voor mij en sluit inhoudelijk goed aan. De opdracht die ik zie voor het Platform is het ontwikkelen van een gezamenlijk visie en ambitie op de klimaatverandering in de Gelderse Vallei en het Eemland. Ik stel mij zo voor dat de gezamenlijke visie uitmondt in een breed overzicht van allerlei maatregelen die nu al worden genomen in het Platformgebied of die al op stapel staan. Veel knelpunten spelen ook lokaal en vragen om lokale maatregelen

Ik zie het als een uitdaging om de verbreding en aansluiting te zoeken bij andere afdelingen en beleidsterreinen binnen gemeentes, waterschap en provincies. Denk aan de inrichting van de openbare ruimte, de discussie over wegverhardingen of de aanpak van problemen als gevolg van droogte en hittestress. Een belangrijk aandachtspunt is ook de betrokkenheid van onze inwoners en bedrijven. Ook zij kunnen en willen een rol spelen in de reactie op klimaatverandering. Hun betrokkenheid is essentieel voor het draagvlak en het begrip bij de maatregelen die we kunnen en willen nemen.

De komende maanden gebruik ik de tijd voor kennis maken met en het inventariseren van wat er allemaal al gebeurt op het vlak van klimaatverandering binnen het Platform”, aldus Charles.

Charles is bereikbaar via c.rijsbosch@www.pwve.nl.