Interesse in een atelierreeks klimaatadaptatie in de praktijk? 

Interesse in een atelierreeks klimaatadaptatie in de praktijk? 

15 maart 2021

Welke gemeenten doen mee aan een Atelierreeks Klimaatadaptatie in de praktijk van Ruimtelijk Ontwerp en Inrichting Openbare Ruimte? Maak je interesse kenbaar voor 31 maart. Er is plek voor maximaal 6 gemeenten.

Wat zijn nu exact de ambities voor klimaatadaptatie? Wanneer is het voldoende? Hoe borg je je ambitie in de verschillende planfasen? Hoe stel je je op als opdrachtgever of als lid van een projectgroep voor dit thema? Hoe komen we van toetsing achteraf, naar goede opdrachtformulering vooraf? Hoe doen anderen dit proces? Wat kunnen we van elkaar leren? Zoveel vragen die aan bod komen tijdens deze Atelierreeks Klimaatadaptatie.

Onder leiding van BoschSlabbers landschapsarchitecten, de initiatiefnemer van het project de straaD (www.destraad.nl) organiseren wij een atelierserie van 3 bijeenkomsten voor collega’s van RO, stedenbouw, inrichting & beheer openbare ruimte, ruimtelijke plantoetsers en aanverwante vakgenoten. Met als doel kennis op te doen, goede voorbeelden te delen en van elkaar te leren.

Samen klimaat gemeente-breed inbedden
Onze gemeenten binnen het Platform staan aan de lat voor een verstedelijkingsoperatie en voor een permanente  vervanging en herinrichting van de openbare ruimte.  Opgaven waarbij klimaatadaptatie nog geen ‘business as usual’ is.  Nu ligt klimaatadaptatie nog teveel als aandachtspunt bij alleen water en riolering. Dat kan anders en beter, door klimaatadaptatie integraal vanaf het begin van het planproces mee te nemen in de opgave en te borgen.

Maar in de praktijk van ruimtelijke projecten en planontwikkeling blijkt dat lastig te zijn. De integratie van opgaven in planprocessen is het vak van de ruimtelijke ordenaars, stedenbouwkundigen en plantoetsers. Maar ook het werk voor beheerders van de openbare ruimte om tot een toekomstbestendige, effectieve en efficiënte oplossingen te komen.

Doel van deze atelierserie
Met deze atelierserie wil het Platform kennis delen over de inbedding van klimaatadaptatie in de praktijk van ruimtelijk projecten, specifiek in onze regio. Hoe maak je de opgaven en ambities voor klimaatadaptatie concreet en meetbaar? Hoe borg je dat in beleid en procedures met praktische maatregelen en inrichtingseisen? En hoe kunnen wij daarin elkaar inspireren?

Wij nodigen maximaal 6 gemeenten en het waterschap uit om deel te nemen aan deze atelierreeks, om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan.

Programmaopbouw
Na een eerste ‘aftrapbijeenkomst’ van 1 uur (doel: inzicht krijgen in ieders leerdoelen en wensen), volgen er 3 atelierrondes van circa 2 uur (via Teams) in een periode van mei tot en met september (misschien dat de 3de ronde in september weer ‘live’ kan). De bijeenkomsten bestaan uit een combinatie van kennis (presentaties), ervaringen (gesprekken) en praktijk (interactieve werksessies). Ook krijgen de deelnemers extra achtergrondmateriaal toegereikt in de vorm van bestaande voorbeelden, richtlijnen en links.

Met wie doe je mee?
Per gemeente rekenen wij op minimaal 3 collega’s vanuit RO, beheer en water. Want het doel van de sessie is eveneens om per gemeente de onderlinge samenwerking op klimaatadaptatie in ruimtelijke planontwikkeling en concrete projecten te versterken.

Aanmelden: geef je op voor 31 maart
Graag horen wij vóór 31 maart welke gemeente (eventueel) belangstelling heeft om mee te doen! Wil je iets meer informatie of toelichting, aarzel dan niet om te bellen of te mailen met Charles Rijsbosch: per mail c.rijsbosch@amersfoort.nl of mobiel 06-52535549.

Praktische informatie:
Wat: aftrapbijeenkomst ( 1 uur) + 3 klimaatateliers (per atelier 2 uur)
Voor wie: Beleidsadviseurs RO, beheer en water. (max. 6 gemeenten)
Wanneer: mei tot september
Waar: Via teams en wellicht in september nog 1 sessie live
Hoe: presentaties, gesprekken en interactieve werksessies
Deadline inschrijven: Tot 31 maart