Gelanceerd: Klimaateffectatlas om dialoog over klimaatadaptatie te starten

Gelanceerd: Klimaateffectatlas om dialoog over klimaatadaptatie te starten

1 juni 2018

Vrijdag 1 juni, tijdens de Regionale Klimaattop 2018 in Scherpenzeel lanceerden 28 gemeenten (waaronder PWVE) met Waterschap Vallei en Veluwe de website www.klimaatvalleienveluwe.nl. Op deze website maken zij aan de hand van de stresstest, ontwikkeld door klimaatexpert Hasse Goosen (Wageningen Environmental Research Centre), inzichtelijk voor zowel inwoners als gemeenten waar overlast is of wordt verwacht door het veranderende klimaat.

Deze stresstest gaat verder dan de stresstesten die in Nederland zijn ontwikkeld tot nu toe. Voor het eerst in Nederland zijn op dit schaalniveau niet alleen de probleemlocaties in kaart gebracht, maar is ook inzichtelijk gemaakt hoe het natuurlijke landschap optimaal ingezet kan worden om hittestress en wateroverlast te voorkomen.