GRP? Leusden doet het zelf!

GRP? Leusden doet het zelf!

2 februari 2015

Het schrijven van een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is geen dagelijkse kost voor gemeente ambtenaren. Het is een vak apart en daarom wordt een GRP doorgaans in samenwerking met een adviesbureau gemaakt. In Leusden echter, is voor een andere optie gekozen. Simon Leertouwer heeft hier zélf het GRP geschreven.

Voor Simon was het een leuke en leerzame uitdaging. Het kost misschien extra tijd, een adviesbureau is meer ervaren en makkelijk is het zeker niet, maar het zelf schrijven van een GRP levert zeker iets op! Volgens Simon is het een groot voordeel dat je het GRP, waar je zelf de komende jaren mee moet werken, zelf hebt gemaakt. Je snapt het plan door en door en bent zelf verantwoordelijk voor wat er in staat. De betrokkenheid is daarmee erg groot en ook motiveert het om met het GRP aan de slag te gaan.

De opbouw van het GRP is door Simon zelf gemaakt, los gebruik makend van de RIONED standaarden. Hij heeft daarnaast gebruik gemaakt van een model van Roelofs adviesbureau om de restlevensduur van de riolering te berekenen en risicospreiding door te kunnen voeren. Doordat hiermee de in vorige GRP’s verwachte vervangingspiek wordt uitgespreid en uitgesteld, levert het GRP een éénmalige besparing op van drie miljoen euro. Daarnaast gaat ook de heffing met dertig euro per aansluiting naar beneden.

In Leusden zal de bezetting de komende jaren gelijk blijven, maar Simon heeft wel extra financiële ruimte opgenomen om voor specifieke zaken het Platform in te schakelen. Op deze manier wordt de personele kwetsbaarheid verminderd en kan de gemeente Leusden de komende jaren op rioleringsgebied weer vooruit! Het GRP van Leusden staat vanaf half februari online en is te downloaden via de website van de gemeente Leusden.